Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  18-5-20172016 historisch goed jaar voor Nederlandse kottervisserij; hoogste resultaat in 50 jaar
Voor de Nederlandse zeevisserij is 2016 financieel een positief jaar. In tegenstelling tot deze goede resultaten, was het voor de mosselsector een slecht jaar. Het nettoresultaat van de kottervisserij... lees meer


  16-5-2017Vertrouwen ondernemers agrarische sector blijft toenemen
Met een toename van drie procentpunten komt de Agro Vertrouwensindex in het eerste kwartaal van 2017 uit op bijna 19 punten. De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is sinds het twee... lees meer


  8-5-2017Ketenprijzen aardappelen dichter bij elkaar
De consumentenprijsindex van aardappelen is in maart bijna 5 punten hoger uitgekomen dan in februari, terwijl de telersprijs met ruim 6 punten daalde. Hierdoor is het verschil in prijsniveau sterk afg... lees meer


  5-5-2017Kostennadeel van Nederlandse varkensproductie noopt tot verdere samenwerking
De kosten van varkensproductie in Nederland laten een oplopende achterstand zien ten opzichte van buurlanden, door een voerkostennadeel, een iets achterblijvende zeugproductiviteit, toenemende mestafz... lees meer


  2-5-2017Prijs bouwland in eerste kwartaal 7% lager
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het eerste kwartaal van 2017 uitgekomen op 57.800 euro per ha. Die prijs is nagenoeg gelijk aan de prijs over 2016 (57.900 euro per ha), maar 3% ... lees meer


  21-4-2017Veilingomzet tuinplanten in eerste kwartaal 22% hoger
De tuinplantenomzet op de veiling is in het eerste kwartaal 22% hoger uitgekomen dan in het eerste kwartaal van 2016. In februari was de toename beperkt (+3%) maar in maart steeg de omzet met ruim 28%... lees meer


  21-4-2017Saldo melkveehouderij net boven langjarig gemiddelde
Het saldo melkvee is in maart uitgekomen op 15.400 euro per bedrijf, wat 800 euro hoger is dan het langjarig gemiddelde van deze maand. Het saldo is wel iets lager dan in december 2016, maar beduidend... lees meer


  14-4-2017Hogere prijzen voor zuivel en aardappelen
De consumentenprijs van verse halfvolle melk en magere melk is van oktober tot en met februari met een kwart toegenomen. De melkprijs af boerderij was in de tweede helft van 2016 snel uit het dal geko... lees meer


  15-3-2017Beperkte verandering consumentenprijzen in januari 2017
De consumentenprijzen van voedsel zijn in januari maar beperkt veranderd ten opzichte van december. Varkensvlees en pluimveevlees noteerden een lichte prijsstijging, aardappelen en rundveevlees een li... lees meer


  7-3-2017Vertrouwen Nederlandse agrariĆ«r stijgt voor tweede keer op rij
De Agro Vertrouwensindex is in het vierde kwartaal van 2016 voor de tweede keer op rij gestegen. De stemming over de huidige bedrijfssituatie in de land- en tuinbouw is sterk verbeterd, maar de toekom... lees meer


  3-3-2017Positieve resultaten varkenshouderij, pluimveehouderij in mineur
Het saldo melkvee is in januari 2017 uitgekomen op ongeveer 16.400 euro per bedrijf, nagenoeg gelijk aan het langjarig gemiddelde van januari. Dit saldo is iets lager dan in december 2016, maar wel ho... lees meer


  3-3-2017Veilingomzet sierteeltproducten in 2017 positief begonnen
In januari 2017 is de veilingomzet van Nederlandse snijbloemen 12,5% hoger uitgekomen dan in januari 2016. De stijging is zowel bepaald door een betere prijsvorming als een toename van de verkochte aa... lees meer


  16-2-2017Consumentenprijs verse melk schiet omhoog
De consumentenprijs van verse halfvolle melk en magere melk is in december 2016 bijna 17% hoger uitgekomen dan in oktober. Ook de producentenprijs van zuivel en de melkprijs af boerderij zijn in de tw... lees meer


  30-1-2017Agrarische grondprijs 5% omhoog
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2016 met 5% gestegen tot 59.600 euro per ha. In de eerste drie kwartalen daalde de grondprijs nog licht. Over het gehele ... lees meer


  27-1-2017Agrifoodmonitor 2016: Nederlanders overwegend positief over Agri & Food sector
Nederlandse burgers zijn overwegend positief over de Agri & Food sector. In de Agrifoodmonitor 2016 scoort de sector en alle onderzochte subsectoren een voldoende, met minstens een 4 op een schaal... lees meer


  20-1-2017Export landbouw stijgt met ruim 4 procent
Nederland exporteerde afgelopen jaar meer landbouwgoederen dan ooit tevoren. Met 85 miljard euro komt de landbouwexport 4,4 procent hoger uit dan in 2015. Dat melden CBS en Wageningen Economic Researc... lees meer


  11-1-2017Uiteenlopende prijsontwikkelingen in voedselketens
Consumenten hebben afgelopen november 4,9% meer voor pluimveevlees en 2,3% meer voor aardappelen betaald dan een jaar eerder. Hiertegenover staan lagere consumentenprijzen voor eieren (-1,9%) en bro... lees meer


  22-12-2016Export en veilingomzet sierteeltproducten verder omhoog
De export van sierteeltproducten is in de eerste tien maanden van dit jaar uitgekomen op 4,9 miljard euro, 3% meer dan in dezelfde periode van 2015. De export van bloemen en planten naar Duitsland ste... lees meer


  22-12-2016Saldo melkveehouderij krabbelt uit dal
Het saldo van de melkveehouderij is in november voor het eerst hoger uitgekomen dan in dezelfde maand van 2015. Over de eerste elf maanden van 2016 ligt het saldo echter nog bijna 28.000 euro (20%) on... lees meer


  19-12-2016Land- en tuinbouw op vele vlakken duurzamer
De agrarische sector zette de afgelopen jaren op vele vlakken, evenals voorgaande jaren, stappen naar een meer duurzame productie. Op het gebied van onder andere dierenwelzijn, energiegebruik, broeika... lees meer


  19-12-2016Betere economische prestaties bij duurzame bedrijfsvoering
De 25% duurzaamste melkveebedrijven realiseren betere economische prestaties dan het gemiddelde melkveebedrijf. Niet alleen is het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid hoger, ook realiseren bedri... lees meer


  19-12-2016Verbetering inkomen land- en tuinbouw, maar verschillen zeer groot
Voor de totale land- en tuinbouw wordt voor 2016 een inkomen uit bedrijf geraamd van gemiddeld ongeveer 53.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een stijging van 6.000 euro ten opzi... lees meer


  19-12-2016Sectorresultaat land- en tuinbouw stijgt
In 2016 is de ruilvoet van de agrarische sector fors verbeterd: de prijzen van aangekochte goederen en diensten daalden aanmerkelijk sterker dan de opbrengstenprijzen. De productiviteit vertoonde voor... lees meer


  19-12-2016Zeer divers beeld prijsontwikkeling land- en tuinbouw
De prijsontwikkeling (af boerderij) van producten tussen 2015 en 2016 is zeer uiteenlopend. In de veehouderij loopt het uiteen van -9% voor melk tot +31% voor biggen. Bij de glastuinbouw vallen de tom... lees meer


  8-12-2016Voedselprijzen cijfermatig bijgewerkt tot oktober
De voedselprijzenmonitor is bijgewerkt met de cijfers van oktober 2016. De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkeling van een aantal producten in drie schakels van de keten: af-boerderij, p... lees meer


  29-11-2016Het aandeel innovatie land- en tuinbouwbedrijven blijft stabiel
Het aandeel innovatieve land- en tuinbouwbedrijven (bedrijven die als eerste in de sector een vernieuwing doorvoeren) schommelt de laatste jaren rond de 2%. De glastuinbouw kende daarbij het hoogste a... lees meer
Contactpersoon
Yvonne Fernhout
070-3358338
 
naar boven