Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  21-11-2017Voedselprijzen hoger dan vorig jaar
De consumentenprijzen van voedsel liggen in september boven het niveau van dezelfde maand in 2016. Voor de prijs van verse groenten is het weliswaar nauwelijks 1% hoger en voor brood ruim 1%, maar voo... lees meer


  10-11-2017Agrarische grondprijs in derde kwartaal 11% omhoog
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van 2017 met 11% gestegen: van 57.800 euro per ha in het tweede kwartaal tot 64.000 euro. Deze sterke toename komt geheel voor... lees meer


  9-11-2017Agrovertrouwen, ook na 3de kwartaal, nagenoeg stabiel in 2017
De Agro Vertrouwensindex is over het geheel in 2017 min of meer stabiel en blijft hiermee op een relatief hoog niveau. De index is over de eerste negen maanden van 2017 slechts met 1 punt afgenomen. H... lees meer


  30-10-2017Nieuw: liquiditeitsmonitor Akkerbouw; Rekening-courantpositie melkveebedrijven verbeterd
In navolging op de liquiditeitsmonitor melkveehouderij heeft Wageningen Economic Research in opdracht van ABN AMRO en het ministerie van Economische Zaken nu ook een liquiditeitsmonitor akkerbouw ontw... lees meer


  26-10-2017Omzet tuinplanten 5,5% hoger
De omzet van in Nederland geteelde tuinplanten is volgens Royal Floraholland de afgelopen maanden verder gestegen. In augustus was de omzetgroei iets lager (3%) en in september hoger (9%) dan de groei... lees meer


  26-10-2017Grote verschillen in legpluimveesector
Leghennenhouders die de eierproductie de afgelopen maanden hebben kunnen voortzetten, profiteren van de verhoogde opbrengstprijzen. Terwijl andere bedrijven door de fipronilaffaire met grote verliezen... lees meer


  18-10-2017Consument betaalt meer voor eieren, minder voor fruit en aardappelen
De consumentenprijs (CPI) van eieren is in augustus met 1,4 punt gestegen ten opzichte van juli 2017. Daarentegen zijn de prijzen van aardappelen en vers fruit in deze periode met respectievelijk drie... lees meer


  9-10-2017Antibioticagebruik in de veehouderij blijft dalen
In 2016 is het veterinair antibioticagebruik met 15% gedaald in vergelijking met 2015. De daling ten opzichte van het referentiejaar 2009 is ruim 64%. Vooral in de vleeskuikenhouderij werd in 2016 een... lees meer


  3-10-2017Consument besteedt kwart meer aan duurzaam voedsel
Consumenten besteedden in 2016 voor 3,8 miljard euro aan duurzaam voedsel, een stijging van 26% ten opzichte een jaar eerder. Het aandeel duurzaam voedsel binnen de totale voedselbestedingen is daarme... lees meer


  14-9-2017Consumentenprijzen voedsel gestegen, behalve die van verse groenten
De consument is in de periode mei tot en met juli geconfronteerd met stijgende voedselprijzen. Alleen voor verse groenten werd een lagere prijs gevraagd (-4%). Sterkste stijger is de eierprijs met 5%,... lees meer


  5-9-2017Melkveehouderij realiseert in 2015 iets lagere bemesting maar een hoger stikstofbodemoverschot
De uitspoeling van nitraat bij melkveebedrijven in het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is in de periode 1991-2015 zichtbaar gedaald. Dit betekent dat het bovenste gron... lees meer


  5-9-2017Iets hogere overschotten in 2015 op akkerbouwbedrijven
De uitspoeling van nitraat bij akkerbouwbedrijven in het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is in de periode 1991-2015 zichtbaar gedaald. Dit betekent dat het bovenste gr... lees meer


  31-8-2017Sierteeltexport groeit in eerste zeven maanden 6%
De export van sierteeltproducten is in de eerste zeven maanden van 2017 uitgekomen op een waarde van bijna 3,8 miljard euro. De exportgroei van 6% is mede te danken aan de gunstige spreiding van feest... lees meer


  31-8-2017Herstel van saldo melkveehouderij zet door
Het saldo van het melkveebedrijf is in juli 2017 uitgekomen op 17.900 euro per bedrijf. De stijging ten opzichte van de maanden ervoor is vooral te danken aan hogere melkopbrengsten. Vorig jaar juli l... lees meer


  31-8-2017Aandeel duurzame investeringen in de land- en tuinbouw gestegen
De totale investeringen in agrarische productiemiddelen zijn in 2015 met 7% gedaald tot 3,4 miljard euro, terwijl de totale duurzame investeringen waarvoor subsidie of fiscale aftrek is aangevraagd me... lees meer


  1-8-2017Agrarische grondprijs stabiliseert
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2017 gelijk gebleven aan die in het eerste kwartaal: 57.800 euro per ha. Achter het stabiele gemiddelde gaan echter wel v... lees meer


  27-7-2017Agrarisch vertrouwen behoudt hoog peil; opmerkelijk veel ondernemers kijken positief om
De Agro Vertrouwensindex is in het tweede kwartaal van 2017 nagenoeg gelijk gebleven op een gemiddeld vrij hoog niveau. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het agrarisch bedrijf weergeeft, n... lees meer


  26-7-2017Rekening-courantpositie melkveebedrijven stabiel
De liquiditeitsmonitor melkveehouderij brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd. Wageningen Economic Rese... lees meer


  17-7-2017Consumentenprijs van aardappelen stijgt, maar die van verse groente daalt
De consumentenprijs (cpi) van aardappelen steeg in mei ten opzichte van april met zes punten. Ook nam de consumentenprijsindex van andere producten toe, pluimveevlees en verse groente uitgezonderd. De... lees meer


  28-6-2017Saldi veehouderij positief, behalve vleeskuikens
Het saldo melkvee is in mei 2017 uitgekomen op 18.200 euro per bedrijf. Dit is 2.200 euro hoger dan het langjarig gemiddelde van de maand mei. Deze ontwikkeling is vooral te danken aan de gestegen mel... lees meer


  28-6-2017Sierteeltexport in eerste vijf maanden naar record
De exportwaarde van sierteeltproducten over de eerste vijf maanden van 2017 is uitgekomen op bijna 3 miljard euro, een record voor deze periode. De groei van 7,5% is mede te danken aan de gunstige spr... lees meer


  22-6-2017Inseminatiemonitor: Aanbod slachtvarkens in oktober 2% hoger
In de varkenssector is behoefte aan een prognose van het aanbod van biggen en slachtvarkens. Een eventuele toe- of afname van het aantal biggen en slachtvarkens voelen slachterijen en veevoerbedrijven... lees meer


  21-6-2017Consumentenprijs aardappelen aanhoudend hoog
De consumentenprijs van aardappelen lag, ondanks de prijsdaling van ruim 2 punten in april, met 115 punten nog fors hoger dan de 107 punten vorig jaar april (2010 =100). Het niveauverschil houdt ... lees meer


  31-5-2017Nieuw: Liquiditeitsmonitor melkveehouderij
Wageningen Economic Research heeft in samenwerking met ABN AMRO en het ministerie van Economische Zaken een liquiditeitsmonitor ontwikkeld.De Liquiditeitsmonitor brengt op maandbasis de ontwikkeling v... lees meer
Contactpersoon
Yvonne Fernhout
070-3358338
 
naar boven