Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  1-8-2017Agrarische grondprijs stabiliseert
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2017 gelijk gebleven aan die in het eerste kwartaal: 57.800 euro per ha. Achter het stabiele gemiddelde gaan echter wel v... lees meer


  27-7-2017Agrarisch vertrouwen behoudt hoog peil; opmerkelijk veel ondernemers kijken positief om
De Agro Vertrouwensindex is in het tweede kwartaal van 2017 nagenoeg gelijk gebleven op een gemiddeld vrij hoog niveau. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het agrarisch bedrijf weergeeft, n... lees meer


  26-7-2017Rekening-courantpositie melkveebedrijven stabiel
De liquiditeitsmonitor melkveehouderij brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd. Wageningen Economic Rese... lees meer


  17-7-2017Consumentenprijs van aardappelen stijgt, maar die van verse groente daalt
De consumentenprijs (cpi) van aardappelen steeg in mei ten opzichte van april met zes punten. Ook nam de consumentenprijsindex van andere producten toe, pluimveevlees en verse groente uitgezonderd. De... lees meer


  28-6-2017Saldi veehouderij positief, behalve vleeskuikens
Het saldo melkvee is in mei 2017 uitgekomen op 18.200 euro per bedrijf. Dit is 2.200 euro hoger dan het langjarig gemiddelde van de maand mei. Deze ontwikkeling is vooral te danken aan de gestegen mel... lees meer


  28-6-2017Sierteeltexport in eerste vijf maanden naar record
De exportwaarde van sierteeltproducten over de eerste vijf maanden van 2017 is uitgekomen op bijna 3 miljard euro, een record voor deze periode. De groei van 7,5% is mede te danken aan de gunstige spr... lees meer


  22-6-2017Inseminatiemonitor: Aanbod slachtvarkens in oktober 2% hoger
In de varkenssector is behoefte aan een prognose van het aanbod van biggen en slachtvarkens. Een eventuele toe- of afname van het aantal biggen en slachtvarkens voelen slachterijen en veevoerbedrijven... lees meer


  21-6-2017Consumentenprijs aardappelen aanhoudend hoog
De consumentenprijs van aardappelen lag, ondanks de prijsdaling van ruim 2 punten in april, met 115 punten nog fors hoger dan de 107 punten vorig jaar april (2010 =100). Het niveauverschil houdt ... lees meer


  31-5-2017Nieuw: Liquiditeitsmonitor melkveehouderij
Wageningen Economic Research heeft in samenwerking met ABN AMRO en het ministerie van Economische Zaken een liquiditeitsmonitor ontwikkeld.De Liquiditeitsmonitor brengt op maandbasis de ontwikkeling v... lees meer


  18-5-20172016 historisch goed jaar voor Nederlandse kottervisserij; hoogste resultaat in 50 jaar
Voor de Nederlandse zeevisserij is 2016 financieel een positief jaar. In tegenstelling tot deze goede resultaten, was het voor de mosselsector een slecht jaar. Het nettoresultaat van de kottervisserij... lees meer


  16-5-2017Vertrouwen ondernemers agrarische sector blijft toenemen
Met een toename van drie procentpunten komt de Agro Vertrouwensindex in het eerste kwartaal van 2017 uit op bijna 19 punten. De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is sinds het twee... lees meer


  8-5-2017Ketenprijzen aardappelen dichter bij elkaar
De consumentenprijsindex van aardappelen is in maart bijna 5 punten hoger uitgekomen dan in februari, terwijl de telersprijs met ruim 6 punten daalde. Hierdoor is het verschil in prijsniveau sterk afg... lees meer


  5-5-2017Kostennadeel van Nederlandse varkensproductie noopt tot verdere samenwerking
De kosten van varkensproductie in Nederland laten een oplopende achterstand zien ten opzichte van buurlanden, door een voerkostennadeel, een iets achterblijvende zeugproductiviteit, toenemende mestafz... lees meer


  2-5-2017Prijs bouwland in eerste kwartaal 7% lager
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het eerste kwartaal van 2017 uitgekomen op 57.800 euro per ha. Die prijs is nagenoeg gelijk aan de prijs over 2016 (57.900 euro per ha), maar 3% ... lees meer


  21-4-2017Veilingomzet tuinplanten in eerste kwartaal 22% hoger
De tuinplantenomzet op de veiling is in het eerste kwartaal 22% hoger uitgekomen dan in het eerste kwartaal van 2016. In februari was de toename beperkt (+3%) maar in maart steeg de omzet met ruim 28%... lees meer


  21-4-2017Saldo melkveehouderij net boven langjarig gemiddelde
Het saldo melkvee is in maart uitgekomen op 15.400 euro per bedrijf, wat 800 euro hoger is dan het langjarig gemiddelde van deze maand. Het saldo is wel iets lager dan in december 2016, maar beduidend... lees meer


  14-4-2017Hogere prijzen voor zuivel en aardappelen
De consumentenprijs van verse halfvolle melk en magere melk is van oktober tot en met februari met een kwart toegenomen. De melkprijs af boerderij was in de tweede helft van 2016 snel uit het dal geko... lees meer


  15-3-2017Beperkte verandering consumentenprijzen in januari 2017
De consumentenprijzen van voedsel zijn in januari maar beperkt veranderd ten opzichte van december. Varkensvlees en pluimveevlees noteerden een lichte prijsstijging, aardappelen en rundveevlees een li... lees meer


  7-3-2017Vertrouwen Nederlandse agrariĆ«r stijgt voor tweede keer op rij
De Agro Vertrouwensindex is in het vierde kwartaal van 2016 voor de tweede keer op rij gestegen. De stemming over de huidige bedrijfssituatie in de land- en tuinbouw is sterk verbeterd, maar de toekom... lees meer


  3-3-2017Positieve resultaten varkenshouderij, pluimveehouderij in mineur
Het saldo melkvee is in januari 2017 uitgekomen op ongeveer 16.400 euro per bedrijf, nagenoeg gelijk aan het langjarig gemiddelde van januari. Dit saldo is iets lager dan in december 2016, maar wel ho... lees meer


  3-3-2017Veilingomzet sierteeltproducten in 2017 positief begonnen
In januari 2017 is de veilingomzet van Nederlandse snijbloemen 12,5% hoger uitgekomen dan in januari 2016. De stijging is zowel bepaald door een betere prijsvorming als een toename van de verkochte aa... lees meer
Contactpersoon
Yvonne Fernhout
070-3358338
 
naar boven