Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verloop van het vermogen (excl BTW) - Totaal land- en tuinbouw
Deze tabel geeft zicht op de verandering van het eigen vermogen en het vreemd vermogen gedurende het boekjaar. Het vreemd vermogen is gedefinieerd als sommatie van kortlopende en langlopende schulden.
 
 VariabelenEenheid20222021202020192018201720162015
Collapse
Eigen vermogen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Beginbalanswaarde
euro
 
2.603.400
2.556.200
2.489.400
2.117.000
1.968.500
1.832.200
1.774.900
  
Eindbalanswaarde
euro
 
2.800.800
2.601.300
2.544.800
2.476.100
2.117.500
1.947.200
1.870.300
  
Relatieve verandering eigen vermogen
%
 
8
2
2
17
8
6
5
 Collapse
Absolute verandering eigen vermogen
euro
 
197.400
45.100
55.400
359.100
149.000
115.100
95.500
  Expand
Herwaarderingen
euro
 
150.900
42.600
5.200
355.300
103.000
85.600
72.600
  Expand
Andere vermogensmutaties
euro
 
1.600
-3.100
5.400
-3.800
700
4.300
-400
   
Resultaat bedrijf en prive
euro
 
45.000
5.600
44.800
7.700
45.300
25.200
23.300
Collapse
Vreemd vermogen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Beginbalans
euro
 
944.000
951.800
898.200
902.300
898.500
894.800
876.700
  
Eindbalans
euro
 
939.500
950.700
901.100
915.000
881.100
888.900
908.900
  
Relatieve verandering vreemd vermogen
%
 
0
0
0
1
-2
-1
4
 Collapse
Absolute verandering vreemd vermogen
euro
 
-4.500
-1.100
2.900
12.700
-17.400
-5.900
32.200
   
Korlopende schulden
euro
 
7.900
-5.900
-600
4.700
-6.900
-4.900
600
   
Langlopende schulden
euro
 
-12.300
4.800
3.500
8.100
-10.500
-1.100
31.600