BINternet, land- en tuinbouw
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Technisch resultaat, prijzen en saldo (bedragen excl. BTW) van de zeugenhouderij - Varkensbedrijven
Voor deze tabel zijn alleen bedrijven gebruikt waar de opbrengsten en kosten zijn toegewezen aan de zeugenhouderij.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Verantwoording
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven met saldo zeugen
aantal
 
58
69
74
Collapse
Veebezetting per bedrijf
 
 
 
 
 
  
Fokzeugen
aantal
 
643
681
714
  
Opfokzeugen
aantal
 
108
126
103
  
Vleesvarkens
aantal
 
2.105
1.995
1.941
  
Aantal varkensrechten
aantal
 
3.766
3.848
4.098
Collapse
Kengetallen zeugenhouderij
 
 
 
 
 
  
Levendgeboren biggen per zeug per jaar
aantal
 
37
36,4
35,4
  
Grootgebrachte biggen per zeug per jaar
aantal
31,7
31,7
30,8
30
  
Afgeleverd gewicht per verkochte big
kg
24
24
23,5
24,3
  
Opbrengstprijs verkochte biggen
euro/stuk
82
51,28
40,6
50,94
  
Voerverbruik zeugenvoer per zeug per jaar
kg
 
1.440
1.363
1.342
  
Voerverbruik biggen per afgeleverde big
kg
 
27,2
23,1
24,6
  
Prijs biggenvoer
euro/100 kg
49,5
52,62
41,8
38,33
  
Prijs zeugenvoer
euro/100 kg
35,9
40,11
30,88
27,27
Collapse
Saldoberekening zeugenhouderij, per zeug per jaar
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
2.682
1.726
1.240
1.365
  Expand
Omzet en aanwas
euro
 
1.717
1.236
1.363
   
Overige opbrengsten
euro
 
9
4
2
 Collapse
Totaal toegerekende kosten
euro
1.142
1.293
981
904
   
Voerkosten
euro
910
1.034
750
681
   
Diergezondheid
euro
 
108
113
111
   
Energie
euro
 
74
51
42
   
Overig
euro
 
76
67
71
  
Saldo (1) zeugenhouderij
euro
1.540
433
260
461
  
Kosten loonwerk
euro
 
2
1
1
  
Kosten mestafzet
euro
 
69
72
73
  
Saldo (2) zeugenhouderij
euro
 
363
186
387
Collapse
Spreiding en betrouwbaarheid van saldo (1) per zeug
 
 
 
 
 
  
Standaardfout
euro
 
38
23
27
  
P20 (de 20%-waarneming)
euro
 
190
74
236
  
P50 (mediaan)
euro
 
385
221
436
  
P80 (de 80%-waarneming)
euro
 
619
418
627