BINternet, land- en tuinbouw
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Totaal land- en tuinbouw

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
854.300
696.300
631.800
626.100
  Expand
Akkerbouw
euro
85.500
56.100
49.400
51.100
  Expand
Bloembollen en knollen
euro
28.600
24.900
23.000
23.800
  Expand
Groenten
euro
67.300
63.900
71.000
66.000
  Expand
Bloemen
euro
58.700
59.000
48.300
41.700
  Expand
Overig tuinbouw
euro
101.400
104.800
94.000
79.700
  Expand
Rundveehouderij
euro
235.700
161.600
150.000
151.100
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
139.400
104.700
98.200
123.300
  Expand
Overige opbrengsten
euro
137.700
121.300
97.900
89.300
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
706.400
573.100
555.100
520.400
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
318.000
252.000
239.600
226.300
  Expand
Energie
euro
76.100
41.800
29.000
26.700
  Expand
Immateriele activa
euro
1.400
1.300
1.600
1.500
  Expand
Materiele activa
euro
161.200
137.300
139.600
128.600
   
Betaalde arbeid
euro
67.100
62.900
66.900
61.400
   
Werk door derden
euro
29.000
25.600
26.200
24.700
  Expand
Financieringslasten
euro
19.500
19.500
20.200
21.000
   
Algemene kosten
euro
34.200
32.700
32.000
30.100
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
147.900
123.200
76.800
105.700
  
Buitengewone baten en lasten
euro
700
-1.900
1.200
-700
  
Inkomen uit bedrijf
euro
148.600
121.300
78.000
105.000
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
100.100
81.900
52.100
71.400
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
81.900
52.100
71.400