Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Agrifoodmonitor 2016: Nederlanders overwegend positief over Agri & Food sector

1/27/2017

Nederlandse burgers zijn overwegend positief over de Agri & Food sector. In de Agrifoodmonitor 2016 scoort de sector en alle onderzochte subsectoren een voldoende, met minstens een 4 op een schaal van 1 tot 7. Tuinbouw, akkerbouw, melkveehouderij en supermarkten worden als subsectoren in 2016 het meest positief beoordeeld, varkenshouderij en pluimveehouderij het minst. De waardering voor de voedingsmiddelenindustrie en voor de Agri & Food sector als geheel liggen hier tussenin.

Betrokkenheid (de mate waarin een burger een sector als relevant voor zichzelf beschouwt) is in 2016 de belangrijkste factor om maatschappelijke waardering voor Agri & Food mee te verklaren en te be├»nvloeden. De Agrifoodmonitor 2016 besteedt extra aandacht aan de mate waarin burgers door de sector genomen maatregelen (bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn of gezondheid) herkennen. Ook de rol van emoties in de waardering van de sector is nader onderzocht.

Aanvullende informatie bij dit berichtContactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
2/19/2018:
2/16/2018:
2/14/2018:
2/2/2018:
2/1/2018:
1/23/2018:
1/19/2018:
12/22/2017:
12/22/2017:
12/18/2017:

Meer nieuws