Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Balanswaarde land- en tuinbouw nadert de 3 mln. euro in 2016

12/18/2017

De kapitaalsintensiteit in de land- en tuinbouw is verder gestegen. De gemiddelde balanswaarde van de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven is in 2016 toegenomen tot 2,9 miljoen euro. De toename is vooral veroorzaakt door de groei van de gemiddelde bedrijfsomvang en door de hogere prijs van landbouwgrond. Ruim twee derde van het balanstotaal is gefinancierd met eigen vermogen. De langlopende schulden stabiliseren zich op gemiddeld 800.000 euro per bedrijf. De solvabiliteit verschilt sterk tussen bedrijven en bedrijfstypen. Vooral dankzij de betere economische resultaten in de glastuinbouw is de solvabiliteit in de periode 2014-2016 met bijna 20 procentpunten verbeterd tot een gemiddeld niveau van boven de 50%. Vooral de grote bedrijven in de land- en tuinbouw zijn relatief zwaar gefinancierd met vreemd vermogen maar hebben ook een hogere moderniteit.

Aanvullende informatie bij dit bericht

Bezittingen en schulden
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Investeringen
•      
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
4/20/2018:
3/20/2018:
2/23/2018:
2/23/2018:
2/19/2018:
2/16/2018:
2/14/2018:
2/2/2018:
2/1/2018:
1/23/2018:

Meer nieuws