Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Liquiditeitspositie melkvee en akkerbouw in 2017 verbeterd

2/2/2018

De gemiddelde stand op de lopende rekening in de melkveehouderij komt eind 2017 uit op bijna 5.000 euro. Dit is een stijging van ruim 6.000 euro ten opzichte van de stand aan het eind van het derde kwartaal en ruim 24.000 euro hoger dan de stand een jaar eerder. 2017 werd voor de melkveehouderij gekenmerkt door een hoge melkprijs, wat de liquiditeitspositie ten goede kwam. Ook de rekening-courantpositie op akkerbouwbedrijven is in 2017 beter dan het jaar ervoor. In het vierde kwartaal steeg het saldo met bijna 20.000 euro. De ontvangsten in deze periode bestaan onder andere uit opbrengsten voor gewassen en de betaling van RVO (uitbetaling betalingsrechten vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Het eindsaldo op de rekening-courant in december 2017 was 18.800 euro; ongeveer 6.000 euro hoger dan een jaar eerder.
De liquiditeitsmonitor van Wageningen Economic Research brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op Agrimatie.nl. Nadere informatie over de actuele ontwikkeling van de kaspositie in de akkerbouw en melkveehouderij is via onderstaande links op Agrimatie te bekijken. Voor het nieuwsbericht over de uitkomsten verwijzen wij graag naar het ABN AMRO nieuwsbericht Melkveehouderij en Akkerbouw.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Liquiditeitsmonitor
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
6/18/2018:
6/11/2018:
6/6/2018:
5/22/2018:
5/17/2018:
5/1/2018:
5/1/2018:
4/30/2018:
4/25/2018:
4/25/2018:

Meer nieuws