Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Antibioticagebruik in 2017 verder gedaald

7/25/2018

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij, uitgedrukt in dagdoseringen per dierjaar, nam in 2017 verder af. De vleeskuikensector liet de grootste daling zien van 8% ten opzichte van 2016. In de kalverhouderij en varkenshouderij werden eveneens dalingen gerealiseerd. In de melkveehouderij stabiliseerde het antibioticagebruik. Dit blijkt uit cijfers van de Autoriteit Diergeneesmiddelen. De totale afzet van antibiotica uitgedrukt in actieve stof steeg in 2017 licht, vooral door een toename van de verkopen van Beta-lactams en Tetracyclines.

Aanvullende informatie bij dit bericht

Antibioticagebruik
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Nico Bondt
0317-484559
 

Andere recente nieuwsberichten
4/25/2019:
4/18/2019:
4/6/2019:
3/19/2019:
3/14/2019:
3/6/2019:
3/6/2019:
2/21/2019:
2/21/2019:
1/31/2019:

Meer nieuws