Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Inkomen land- en tuinbouw flink gedaald na topjaar 2017

18-12-2018

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouwbedrijven in 2018 wordt geraamd op 42.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een daling van bijna 30.000 euro ten opzichte van 2017, dat historisch gezien een topjaar was. De daling doet zich voor in alle bedrijfstypen: alleen de boomkwekerijsector kan in 2018 rekenen op een inkomensstijging, dankzij een voortgezet herstel van de vraag naar en de prijs van boomkwekerijproducten.
Varkenshouders worden geconfronteerd met fors lagere prijzen van biggen en vleesvarkens door vraaguitval naar biggen en groter aanbod van varkensvlees in de EU. Hierdoor belanden de inkomens op zeugenbedrijven in het rood. Melkveehouders zien hun inkomen dit jaar meer dan halveren door met name hogere kosten van veevoer als gevolg van de droogte en daarnaast lagere zuivelopbrengsten. Voor het oogstjaar 2018 wordt voor de akkerbouwers een inkomen geraamd gelijk aan vorig jaar. Als gevolg van de droogte en verschillen in de (on)mogelijkheden van beregenen zijn er grote regionale verschillen in gewasopbrengsten en inkomens tussen de bedrijven. In de glastuinbouw dalen zowel in de glasgroente- als de sierteelt de inkomens door een sterkere toename van de kosten, met name energie, dan de opbrengsten. Belangrijke uitzondering zijn de telers van komkommers, die door een herstel van de komkommerprijzen hun inkomen zien stijgen. Binnen de land- en tuinbouw zijn er ieder jaar grote inkomensverschillen, zowel tussen als binnen de verschillende bedrijfstypen. Door de droge en warme zomer van 2018 zullen de inkomensverschillen tussen individuele ondernemers groter zijn dan normaal.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Inkomen uit bedrijf
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Inkomen omhoog door kostenbesparingen
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Opbrengsten
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Totale opbrengsten beperkt afgenomen
•      
•      
•      
•      
•      
Zetmeelbedrijven: Opbrengsten licht gedaald

Kosten
•      
•      
•      
•      
•      
Glasgroententeelt: Daling energiekosten
•      
•      
Leghennenhouderij: Voer in prijs gedaald
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Structuur volgens het Informatienet
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Saldo
•      
•      
•      
Vleeskuikenshouderij: Saldo vleeskuikens flink hoger
•      
•      

Rentabiliteit
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Productieomstandigheden
•      
•      
•      
•      
•      
Leghennenhouderij: Eierproductie onveranderd
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Liquiditeitspositie
•      
•      
•      
•      

Resultaten per m2 glas
•      
•      

Resultaat
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
4-6-2024:
31-5-2024:
21-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
16-4-2024:
22-3-2024:
22-3-2024:
7-3-2024:

Meer nieuws