Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Balanswaarde gemiddeld land- en tuinbouwbedrijf 3 mln. euro in 2017

4/25/2019

De balanswaarde van een gemiddeld Nederlands land- en tuinbouwbedrijf bedroeg eind 2017 3 mln. euro, een toename van ongeveer 150.000 euro ten opzichte van voorgaand jaar. Hiervan is 71% gefinancierd met eigen vermogen, 2% meer dan in 2017. Zowel het balanstotaal als de samenstelling ervan verschillen sterk tussen bedrijven en bedrijfstypen. De langlopende schulden daalden voor het tweede jaar op rij licht tot gemiddeld 800.000 euro per bedrijf in 2017. Een akkerbouwbedrijf heeft met gemiddeld 4,1 mln. euro het hoogste balanstotaal.

Aanvullende informatie bij dit bericht

Bezittingen en schulden
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Investeringen
•      
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
11/14/2019:
11/7/2019:
11/6/2019:
10/30/2019:
10/23/2019:
10/8/2019:
10/3/2019:
9/30/2019:
9/30/2019:
9/26/2019:

Meer nieuws