Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Veehouderij boekt matige resultaten door hoge voerkosten en lage opbrengsten

5/8/2019

De veehouderij heeft in het eerste kwartaal matige resultaten geboekt door hoge voerkosten en lage opbrengsten. Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf (102 melkkoeien) is in maart 2019 uitgekomen op 13.700 euro, 12% onder het niveau van het tienjaargemiddelde van de maand. Mede door de droogte in 2018 zijn de ruwvoerprijzen gestegen tot bijna 25% boven het niveau van een jaar eerder. Daarentegen is de melkprijs in het eerste kwartaal licht gedaald. Voor de pluimveehouderij en varkenshouderij was het beeld door de hoge voerkosten evenmin positief. Het saldo van het leghennenbedrijf (50.000 scharrelhennen) bedroeg in maart 26.000 euro, ruim 34.000 onder dat van een jaar eerder, en dat van het vleeskuikenbedrijf (100.000 vleeskuikens) ruim 8.000 euro lager dan in dezelfde maand vorig jaar (-30%). Het saldo van de zeugenhouderij (800 zeugen) is in maart 13.000 euro lager dan in maart vorig jaar (-30%). De biggenprijs van bijna 50 euro blijft 9% achter op de biggenprijs van vorig jaar en ligt rond het langjarig gemiddelde. Wel is de prijs beduidend hoger dan tijdens het dieptepunt in oktober (26 euro). Het saldo van het vleesvarkensbedrijf (2.200 gemiddeld aanwezige varkens) is nog een fractie (-300 euro) lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Uit oplopende varkensvleesprijzen, vanwege krapte op de wereldmarkt, wordt echter hoop geput op positieve resultaten in het tweede kwartaal.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Barometer: resultaten per maand
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Andere recente nieuwsberichten
7/29/2020:
7/27/2020:
7/6/2020:
7/6/2020:
6/29/2020:
6/4/2020:
6/4/2020:
6/4/2020:
5/20/2020:
5/11/2020:

Meer nieuws