Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Kostprijs daalt op gangbare melkveebedrijven en stijgt op de biologische bedrijven

9/10/2020

De kostprijs is in de periode 2014-2018 per saldo gedaald door het wegvallen van de quotumkosten en de lagere rentekosten (-45%). De kleinere bedrijven hebben een fors hogere kostprijs door de relatief hoge arbeidsinzet in verhouding tot de melkproductie. De kostprijs zonder de ingerekende kosten van eigen arbeid en vermogen vertoont dezelfde ontwikkeling maar ligt op een lager niveau die gemiddeld (soms net) onder de melkprijs ligt. Hierdoor resteert er in bijna alle jaren gemiddeld een gedeeltelijke vergoeding voor de ingezette arbeid en kapitaal. Bij de groep grootste gangbare en biologische bedrijven heeft 1 op de 3 bedrijven een melkprijs die hoger is dan de kostprijs. Zij krijgen dus alle ingerekende kosten van arbeid en kapitaal vergoed zodat voor hen de melkprijs dus meer dan kostendekkend is. Bij de kleinste bedrijven is dit nauwelijks het geval. Wel is bij 70 tot 85% van de bedrijven de melkprijs zodanig dat er een vergoeding resteert voor de ingezette arbeid en kapitaal maar deze is niet marktconform.

Aanvullende informatie bij dit bericht

Kostprijs
•      Contactpersoon
Alfons Beldman
0320-293540
 

Andere recente nieuwsberichten
9/11/2020:
9/10/2020:
9/10/2020:
9/9/2020:
9/8/2020:
8/26/2020:
8/19/2020:
8/17/2020:
7/29/2020:
7/27/2020:

Meer nieuws