Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Toename solvabiliteit land- en tuinbouwbedrijven in 2019

12/17/2020

De gemiddelde solvabiliteit van de land- en tuinbouwbedrijven nam in 2019 licht toe ten opzichte van het jaar ervoor tot 74%. Bij een gelijkblijvende balanswaarde daalden de langlopende schulden licht en nam het eigen vermogen toe tot meer dan 2,5 miljoen euro per bedrijf. De melkveebedrijven zagen de waarde van de fosfaatrechten dalen in 2019. De totale balanswaarde zakte daardoor tot gemiddeld 4,3 miljoen euro. Vrijwel gelijk aan de balanswaarde van het gemiddelde akkerbouwbedrijf. Grondprijzen namen in 2019 opnieuw toe wat een positief effect heeft op het eigen vermogen. In de varkenshouderij zorgden de goede financiële resultaten van 2019 voor een toename van het van eigen vermogen en solvabiliteit. De langlopende schulden op de glastuinbouwbedrijven daalden, wat ook voor deze sector leidde tot een betere solvabiliteit. De waarde van pluimveerechten daalde in 2019, dit had een negatief effect op de solvabiliteit in zowel de vleeskuiken- als de leghennenhouderij.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Bezittingen en schulden
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Investeringen
•      
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
7/9/2021:
7/7/2021:
6/30/2021:
6/30/2021:
6/25/2021:
5/21/2021:
5/19/2021:
5/6/2021:
5/6/2021:
5/6/2021:

Meer nieuws