Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Matig tot slecht begin van het jaar voor de saldi in de veehouderij

2/24/2021

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in januari 2021 uit op 15.700 euro. Dit saldo ligt 12% lager dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. Daarmee is het voortschrijdend saldo van melkveebedrijven in januari 2021 verder verwijderd geraakt van het langjarig gemiddelde (-15%).

In de vleesvarkenshouderij is het saldo verder gedaald door lage opbrengstprijzen. In januari 2021 is het saldo van vleesvarkens 4.500 euro lager uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat is bijna 30% lager doordat de opbrengsten sterker daalden dan de kosten. Ook voor de zeugenhouderij is het nieuwe jaar slecht begonnen. Het saldo van de zeugenhouderij is in januari gezakt naar 4.500 euro negatief.

Ook voor de leghennenbedrijven is het nieuwe jaar matig gestart. In januari kwam het saldo leghennen uit op 15.000 euro. Dat is meer dan een halvering ten opzichte van januari vorig jaar door 11% lagere eierprijzen. Het saldo ligt daarmee duidelijk onder het langjarig gemiddelde en na aftrek van de overige kosten resteert een negatief inkomen.

Het saldo van vleeskuikenbedrijven is in januari 2021 met driekwart gedaald, vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, tot 4.800 euro. Dat is het gevolg van een sterke daling van de opbrengsten, die verband houdt met de coronacrisis. Het saldo is zover gezakt dat na aftrek van de overige kosten het inkomen negatief is geworden.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Barometer: resultaten per maand
•      
•      
•      
•      
•      



Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Andere recente nieuwsberichten
7/9/2021:
7/7/2021:
6/30/2021:
6/30/2021:
6/25/2021:
5/21/2021:
5/19/2021:
5/6/2021:
5/6/2021:
5/6/2021:

Meer nieuws