Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Saldi veehouderij onder druk van hoge voerprijzen

6/30/2021

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in mei 2021 uit op 17.400 euro. Dit saldo ligt in mei 20% hoger dan dezelfde maand van het voorgaande jaar. Daar staat tegenover dat het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van het melkveebedrijf tot en met mei 2021 nog wel 17% onder het langjarig gemiddelde ligt. De Nederlandse zuivelnoteringen stegen dit jaar tot begin maart sterk, maar stabiliseerden daarna. De boternotering steeg met 23%.

De leghennenhouderij zit in de tang van lagere opbrengsten en hogere voerkosten. In mei is het saldo leghennen uitgekomen op 7.500 euro. Dat is ruim 70% lager dan in mei vorig jaar door lagere eierprijzen en hogere voerprijzen. Het saldo ligt daarmee onder het langjarig gemiddelde.
De vleeskuikenhouderij klimt langzaam uit het dal. Het saldo vleeskuikens is in mei 2021 een kwart lager dan in dezelfde maand vorig jaar. De opbrengsten nemen toe, maar de voerkosten stijgen flink. De contractprijs van vleeskuikens is in mei 2021 7% hoger dan vorig jaar, waardoor de opbrengsten voor het standaardbedrijf 10.000 euro hoger uitkomen.

Het saldo van vleesvarkens is in mei 2021 2.000 euro lager uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. De saldodaling van 18% wordt veroorzaakt doordat de kosten sterker stegen dan de opbrengsten. In de zeugenhouderij verbeterden de financiële resultaten juist de afgelopen maanden. Het saldo steeg naar 51.300 euro in mei 2021. Dat is 3.000 euro hoger dan in dezelfde maand vorig jaar als gevolg van 6% hogere biggenprijzen.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Barometer: resultaten per maand
•      
•      
•      
Vleeskuikenshouderij: Saldo vleeskuikens fors gestegen
•      
•      Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Andere recente nieuwsberichten
8/4/2022:
8/4/2022:
8/4/2022:
7/20/2022:
7/19/2022:
7/13/2022:
7/13/2022:
6/29/2022:
6/29/2022:
6/27/2022:

Meer nieuws