Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Agrarische grondprijs valt terug naar prijsniveau 2020

8/16/2021

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2021 uitgekomen op 63.500 euro per ha. Dat is 5,8% lager dan in het eerste kwartaal van 2021, maar vrijwel gelijk aan de gemiddelde grondprijs over heel 2020 van 63.600 euro per ha. Zowel de gemiddelde prijs van bouwland als van grasland daalde in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal  De prijs van bouwland daalde met 6% naar 69.800 euro per ha en de prijs van grasland nam met 5% af tot 59.600 euro per ha. De gemiddelde prijs van snijmaisland was in het tweede kwartaal 66.800 euro per ha, nagenoeg gelijk aan de prijs in het voorafgaande kwartaal. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen bedraagt 1,73%, tegen 1,65% in dezelfde periode het jaar daarvoor.Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Grondprijs
•      Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Andere recente nieuwsberichten
8/4/2022:
8/4/2022:
8/4/2022:
7/20/2022:
7/19/2022:
7/13/2022:
7/13/2022:
6/29/2022:
6/29/2022:
6/27/2022:

Meer nieuws