Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Prijsbeeld land- en tuinbouwproducten 2020-2021 kent forse mutaties

3/30/2022

Het gemiddelde prijsniveau (af boerderij) van land- en tuinbouwproducten in 2021 verschilt sterk van het niveau in 2020. Verschillen tussen opeenvolgende jaren hangen normaal gesproken samen met verschillen in productieomstandigheden en internationale marktontwikkelingen; in 2020 en 2021 komen daar de effecten van de coronapandemie en de recente uitbraak van de oorlog in Oekraïne bij. Met uitzondering van varkens worden in de veehouderij over de hele linie hogere opbrengstprijzen geraamd. In de vollegrondsteelten is de prijsontwikkeling van de gewassen voor oogst 2021 overwegend positief met uitzondering van uien en appels. In de teelt onder glas wordt voor de belangrijkste bloemen en planten een gemiddeld hogere prijs ontvangen. Bij glasgroente is het beeld wisselend: tomatenprijzen fors in de plus en paprika- en komkommerprijzen in de min. Wel liggen in alle sectoren de kosten voor inputs zoals voer, energie en kunstmest op een beduidend hoger niveau. Prijsontwikkelingen zijn naast mutaties in fysieke productie doorslaggevend voor de inkomensontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven.Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
9/30/2022:
9/27/2022:
9/27/2022:
9/26/2022:
9/19/2022:
9/14/2022:
8/24/2022:
8/23/2022:
8/4/2022:
8/4/2022:

Meer nieuws