Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Inkomensraming 2021 update: Inkomen land- en tuinbouw gemiddeld gestegen; grote verschillen tussen plantaardige en dierlijke sectoren

30-3-2022

Voor 2021 is het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid voor land- en tuinbouwbedrijven geraamd op 67.000 euro. Dat is 17.000 euro hoger dan het gemiddelde van 2020, het jaar waarin mede door de coronamaatregelen het gemiddelde inkomen sterk daalde. Het inkomen in 2021 is ook 7.000 euro hoger dan het gemiddelde over de periode 2016-2020. De gemiddelde opbrengsten per land- en tuinbouwbedrijf stegen in 2021 met 13%, vooral door betere afzetprijzen voor geleverde producten, toename in bedrijfsomvang en ontvangsten uit coronasteunmaatregelen. Deze stijging is hoger dan de toename van de gemiddelde kosten (+10%) van met name energie, voer en kunstmest in 2021.

De inkomensramingen gepubliceerd in december 2021 zijn bijgewerkt, omdat in december nog niet voor alle bedrijfstypen binnen de land- en tuinbouw een inkomensraming kon worden opgesteld. In de vandaag gepresenteerde cijfers zijn alle onderscheiden bedrijfstypen meegenomen en ook het totaal van de land- en tuinbouw.

Tussen en ook binnen bedrijfstypen in de land- en tuinbouw zijn de verschillen in inkomen ieder jaar groot. Dit geldt zeker ook voor 2021. Zo hebben akkerbouwers en tuinders in de sierteelt een goed jaar achter de rug. Akkerbouwers ontvangen voor oogstjaar 2021 hogere prijzen voor de meeste gewassen dan in 2020. Ten opzichte van de andere bedrijfstypen bleef de toename van de kosten beperkt. Tuinders in de sierteelt (pot- en perkplanten, snijbloemen, bloembollen en boomkwekerij) profiteren van gunstige marktomstandigheden doordat de vraag naar bloembollen, bomen, bloemen en planten van Nederlandse bodem toenam. De omzetstijging was voor het gemiddelde bedrijf ruimschoots voldoende om de flink gestegen kosten van met name energie, maar ook van arbeid en plantmateriaal, te compenseren. Telers van glasgroenten zien hun inkomen juist dalen door gemiddeld een sterkere toename van de kosten dan de opbrengsten ondanks betere tomatenprijzen. Ook voor fruittelers wordt een lager inkomen geraamd voor oogstjaar 2021 door met name slechtere appelprijzen en gestegen kosten.

Binnen de veehouderij zagen alleen de melkveehouders hun inkomen licht toenemen, vooral door een hogere melkprijs. Pluimveehouders ondervinden last van sterk gestegen voerprijzen en zien hun inkomen dalen, ondanks betere prijzen voor hun producten, en ontvangen coronasteun van de overheid, zoals de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en de regeling Ongedekte vaste kosten (OVK). Voor varkenshouders daalt het inkomen opnieuw door lagere prijzen van biggen en vleesvarkens en sterk opgelopen voerprijzen. Dankzij ontvangen coronasteun blijft deze daling beperkt. Ook voor boeren en tuinders uit andere land- en tuinbouwsectoren waren deze coronasteunmaatregelen voorhanden. Melkgeitenhouders zien hun inkomen dalen door een kleine krimp in de bedrijfsomvang en gestegen kosten van voer, energie en gebouwen en machines. Ook de houders van blankvlees kalveren op contract ondervinden last van gestegen kosten die onvoldoende worden gecompenseerd door hogere opbrengsten.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Inkomen uit bedrijf
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Inkomen gekelderd door hogere kosten
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Opbrengsten
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
Zetmeelbedrijven: Opbrengsten stijgen

Kosten
•      
•      
•      
•      
Fruitteelt: Kosten stijgen fors
•      
Glasgroententeelt: Forse stijging energiekosten
•      
•      
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Hogere totale kosten vooral van energie
•      
•      
•      
•      
•      

Structuur volgens het Informatienet
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Saldo
•      
•      
•      
Vleeskuikenshouderij: Saldo vleeskuikens flink hoger
•      
•      
Zeugenhouderij: Hoger saldo zeugen

Rentabiliteit
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Productieomstandigheden
•      
Akkerbouw: Topoogst
•      
•      
•      
•      
Leghennenhouderij: Eierproductie iets hoger
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Onzekere marktstemming en hogere kosten
•      
Snijbloementeelt: Energie, energie energie
•      
•      
•      

Liquiditeitspositie
•      
•      
•      
•      

Resultaten per m2 glas
•      
•      

Resultaat
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
21-9-2023:
21-9-2023:
15-9-2023:
13-9-2023:
7-9-2023:
7-9-2023:
4-9-2023:
4-9-2023:
4-9-2023:
4-9-2023:

Meer nieuws