Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Agro Vertrouwensindex nog maar net boven het nulpunt

11/8/2022

Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is beperkt gedaald. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 is de index een kleine 2 punten gezakt. De index ligt in het derde kwartaal van 2022 op 0,7 punt. Een index van nul, waar de index nu ongeveer op staat, geeft aan dat de groep ondernemers die vertrouwen heeft in hun onderneming even groot is als de groep ondernemers met gebrek hieraan.

Als naar de onderliggende sectoren wordt gekeken, geeft de Agro Vertrouwensindex ook deze periode een divers beeld. Momenteel is de Agro Vertrouwensindex alleen bij de melkveehouders en de pluimveehouders positief. In de andere getoonde sectoren ligt de index onder het nulpunt. Varkenshouders zijn het negatiefst, gevolgd door de glastuinders. Bij drie sectoren veranderde de index minder dan een punt ten opzichte van een kwartaal geleden. Dat betrof de sectoren akkerbouw, opengrondstuinbouw en de melkveehouders. Bij de pluimveehouders daalde het vertrouwen (-3,5 punt), bij de glastuinbouw was de index 5 punten hoger dan het lage niveau van het 2e kwartaal van dit jaar.

Uit de stemmingsindex en de verwachtingen van ondernemers voor de komende 2 à 3 jaar wordt de Agro Vertrouwensindex samengesteld. 

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde net als de Agro Vertrouwensindex met 2 punten. Deze index staat nu op 20 punten. De gehele sector is hiermee dus nog altijd relatief positief gestemd en is nagenoeg gelijk aan het langlopende gemiddelde van deze index. Opvallend is dat bij veel sectoren deze index ook rond de 20 punten ligt. Zowel bij de akkerbouw als de opengrondtuinbouwsectoren, de glastuinbouw en de pluimveehouderij ligt de index om en nabij de 20 punten. Voor de varkenshouderij gaat dat niet op met een index van -15 punten. De melkveehouderij is daarentegen juist zeer tevreden over de huidige situatie (anno 3e kwartaal 2022) op het bedrijf. Voor deze sector is de index 32 punten, wat ver boven het langjarige gemiddelde van 21 punten is. Ten opzichte van de vorige meting een kwartaal eerder bleef de index nagenoeg gelijk bij de melkveehouders en de akkerbouw. Bij tuinbouwsectoren steeg de index, na een sterke daling in het voorgaande kwartaal. Bij de dierlijke sectoren (varkenshouderij en pluimveehouderij) nam de index af.

De verwachting voor de komende 2 à 3 jaar nam net als de stemmingsindex beperkt af; met bijna 2 punten. De index van de toekomstverwachting daalt verder tot bijna -17 punten. Er zijn dus meer ondernemers pessimistisch dan optimistisch over de middellangere termijn van hun bedrijf. Dit geldt voor alle sectoren in de land- en tuinbouw. De zorgen zijn het grootste bij (glas)tuinders en akkerbouwers. Hier ligt de index rond de -25 punten. De enige sector die nog positief was de vorige keer zakt nu het hardst naar beneden. De varkenshouderij daalde met 18 punten naar een index van -7. Ondanks deze sterke daling zijn de melkveehouderij (-10 punten) en de pluimveehouderij (-13 punten) nog minder positief over de situatie van hun bedrijf voor de middellange termijn.

Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research.

Op Agrimatie.nl wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen per sector. Onder het kopje "Land- en tuinbouw" staat een uitgebreidere versie van dit nieuwsbericht over de Agro Vertrouwensindex.  

De enquête is verstuurd op 3 oktober en het panel kon tot en met 23 oktober zijn mening geven. Er hebben dit keer een kleine 500 bedrijven deelgenomen aan de enquête. In de enquête wordt niet gevraagd naar de motieven achter de gegeven antwoorden. Deze worden beïnvloed door vele factoren, zoals de wereldmarktontwikkelingen, gevolgen van de coronacrisis, weersomstandigheden, handelsbarrières, kosten- en opbrengstontwikkelingen, beleid of de eigen bedrijfssituatie.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Vertrouwen
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Andere recente nieuwsberichten
3/14/2023:
3/14/2023:
3/6/2023:
2/24/2023:
2/2/2023:
1/24/2023:
1/5/2023:
1/5/2023:
1/3/2023:
12/22/2022:

Meer nieuws