Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Inkomensraming 2022: Grote inkomensverschillen tussen sectoren in de land- en tuinbouw

19-12-2022

In 2022 wordt het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) voor land- en tuinbouwbedrijven geraamd op € 100.000. Dat is € 18.000 hoger dan het gemiddelde inkomen van 2021. Het inkomen in 2022 is ook € 34.000 hoger dan het gemiddelde over de periode 2017-2021. De spreiding rondom het gemiddelde inkomen is dit jaar groter dan in andere jaren. Zo wordt voor 20% van de bedrijven een inkomen per onbetaalde aje geraamd van minder dan € 2.000. Voor een even zo grote groep wordt een inkomen geraamd boven de € 155.000 per onbetaalde aje.

Oorlog in Oekraïne: Ongekend forse toename van kosten en opbrengsten
De betaalde kosten en afschrijvingen per landbouwbedrijf worden in 2022 gemiddeld 23% hoger geraamd. Dit komt voornamelijk door sterke prijsstijgingen van energie, kunstmest en veevoer. Deze prijsstijging van aangekochte goederen wordt veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, die heeft geleid tot duurdere graanimport voor veevoer. De gasprijzen zijn gestegen als gevolg van beperkingen van de gasimport uit Rusland en onzekerheid op de energiemarkt.
De opbrengsten per land- en tuinbouwbedrijf stijgen in 2022 volgens deze raming gemiddeld met 23%, vooral door betere afzetprijzen voor geleverde producten en toename in bedrijfsomvang. Dit zijn in de land- en tuinbouw ongekende mutaties. Ook in 2021 was er al een forse stijging in opbrengsten (+10%) en was er in mindere mate een stijging van de kosten (+3%). Hierdoor zijn de gemiddelde opbrengsten per bedrijf in twee jaar tijd toegenomen van € 630.000 naar ruim € 850.000.

Zeer grote verschillen tussen sectoren
Tussen en ook binnen bedrijfstypen in de land- en tuinbouw zijn de verschillen in inkomen ieder jaar groot. Dit geldt ook voor 2022. Akkerbouwers ontvangen voor oogstjaar 2022 hogere prijzen voor hun gewassen dan in 2021. Glasgroentetelers zien de lagere productie gecompenseerd worden door hogere prijzen. De gestegen energiekosten kunnen door bedrijven in de tuinbouw met een warmtekrachtinstallatie (wkk) deels gecompenseerd worden door hogere opbrengsten uit energieverkoop, als gevolg van de gunstige sparkspread (verhouding prijs aardgas-input en prijs elektriciteit-output). Glastuinders in de sierteelt, boomkwekers, fruit-, bloembollen- en vollegrondsgroentetelers zien hun inkomen juist dalen door de sterk gestegen kosten en veelal achterblijvende productopbrengsten. Melkveehouders daarentegen zien hun inkomen tot een historisch hoog niveau toenemen door een hogere melkprijs. Vleeskuikenhouders zien ondanks betere prijzen voor hun producten het inkomen dalen door sterker gestegen voer- en energieprijzen, terwijl collega’s met leghennen door de sterk gestegen eierprijzen hun inkomen wel zien toenemen mits ze niet zijn getroffen door de uitbraak van vogelgriep. Voor varkenshouders blijft het inkomen nagenoeg gelijk op een laag niveau. Weliswaar zijn de prijzen van biggen en vleesvarkens gestegen maar dat geldt ook voor de voer- en energieprijzen. Melkgeitenhouders zien hun inkomen, ondanks een lichte toename van de melkprijs, dalen door sterker gestegen kosten.


Aanvullende informatie bij dit bericht

Inkomen uit bedrijf
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Inkomen gekelderd door hogere kosten
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Opbrengsten
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
Zetmeelbedrijven: Opbrengsten stijgen

Kosten
•      
•      
•      
•      
Fruitteelt: Kosten stijgen fors
•      
Glasgroententeelt: Forse stijging energiekosten
•      
•      
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Hogere totale kosten vooral van energie
•      
•      
•      
•      
•      

Structuur volgens het Informatienet
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Saldo
•      
•      
•      
Vleeskuikenshouderij: Saldo vleeskuikens flink hoger
•      
•      
Zeugenhouderij: Hoger saldo zeugen

Rentabiliteit
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Productieomstandigheden
•      
Akkerbouw: Topoogst
•      
•      
•      
•      
Leghennenhouderij: Eierproductie iets hoger
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Onzekere marktstemming en hogere kosten
•      
Snijbloementeelt: Energie, energie energie
•      
•      
•      

Liquiditeitspositie
•      
•      
•      
•      

Resultaten per m2 glas
•      
•      

Resultaat
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
31-5-2023:
30-5-2023:
15-5-2023:
15-5-2023:
15-5-2023:
8-5-2023:
13-4-2023:
29-3-2023:
29-3-2023:
14-3-2023:

Meer nieuws