Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Inkomensraming 2023: Ook in 2023 grote inkomensverschillen in de land- en tuinbouw

18-12-2023

Door Wageningen Economic Research wordt voor 2023 het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) voor land- en tuinbouwbedrijven geraamd op € 112.000. Dat is € 2.000 lager dan het gemiddelde inkomen van 2022. Het geraamde inkomen in 2023 is € 37.000 hoger dan het gemiddelde voor de periode 2018-2022. De verschillen in inkomens tussen de bedrijven zijn echter opnieuw groot. Zo wordt voor 20% van de bedrijven een inkomen per onbetaalde aje geraamd van minder dan € 8.000. Voor eenzelfde groep wordt een inkomen geraamd boven de € 165.000 per onbetaalde aje.

Zeer grote verschillen tussen sectoren
Tussen en ook binnen bedrijfstypen in de land- en tuinbouw zijn de verschillen in inkomen ieder jaar groot. Dit geldt ook voor 2023. In 2023 verbeteren vooral de inkomens van varkens- en pluimveehouders fors. Dit komt door de combinatie van hogere prijzen voor biggen, vleesvarkens en eieren door een kleiner Europees aanbod en een daling van de voerprijzen. Ook fruittelers kennen een goed jaar door een kleinere productie in Europese landen, waardoor de prijzen van appels en peren flink zijn gestegen. Bij glastuinders ligt de nadruk op kostenbeheersing, door de vorig jaar fors gestegen energieprijzen. De inkomensverbetering in de glastuinbouw komt voornamelijk door lagere energiekosten in 2023 en voor bedrijven met een warmtekrachtinstallatie (wkk) door hogere opbrengsten uit energieverkoop; door een goede verhouding tussen de prijs van het ingekochte gas en de verkoopprijs van elektriciteit. Door lagere melkprijzen als gevolg van een hogere aanvoer van melk daalt het inkomen van melkveehouders. Dit geldt ook voor akkerbouwers, waarbij de kg-opbrengsten dit jaar achterblijven door veel neerslag. Overigens liggen in beide sectoren de inkomens dit jaar nog wel boven het gemiddelde over 2018-2022.

Aanvullende informatie bij dit bericht

Inkomen uit bedrijf
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Inkomen omhoog door kostenbesparingen
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Opbrengsten
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Totale opbrengsten beperkt afgenomen
•      
•      
•      
•      
•      
Zetmeelbedrijven: Opbrengsten licht gedaald

Kosten
•      
•      
•      
•      
•      
Glasgroententeelt: Daling energiekosten
•      
•      
Leghennenhouderij: Voer in prijs gedaald
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Structuur volgens het Informatienet
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Saldo
•      
•      
•      
Vleeskuikenshouderij: Saldo vleeskuikens flink hoger
•      
•      

Rentabiliteit
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Productieomstandigheden
•      
•      
•      
•      
•      
Leghennenhouderij: Eierproductie onveranderd
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Liquiditeitspositie
•      
•      
•      
•      

Resultaten per m2 glas
•      
•      

Resultaat
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
4-6-2024:
31-5-2024:
21-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
1-5-2024:
16-4-2024:
22-3-2024:
22-3-2024:
7-3-2024:

Meer nieuws