Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws
         
Inkomen land- en tuinbouw licht gestegen bij grote verschillen tussen bedrijfstypen

16-12-2019

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouw is voor 2019 geraamd op 57.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een stijging van 6.000 euro ten opzichte van 2018. Het inkomen is ook hoger dan het meerjarig gemiddelde van 52.000 euro over de periode 2014-2018. De stijging komt voornamelijk voor rekening van de varkenshouderij en de (glas)tuinbouw. Varkenshouders profiteren, na een teleurstellend 2018, van fors hogere prijzen van biggen en vleesvarkens. De inkomens op varkensbedrijven komen hierdoor uit op een historisch hoog niveau. Melkveehouders zien hun inkomen dit jaar licht dalen door met name hogere kosten van veevoer, gebouwen en machines. Voor akkerbouwers wordt voor het oogstjaar 2019 een inkomen geraamd van de helft van vorig jaar. Dit is het gevolg van een lager prijsniveau van de meeste gewassen en licht gestegen kosten. Hierbij zij aangetekend dat 2018 als gevolg van de droogte een bovengemiddeld goed inkomensjaar was met grote regionale verschillen. In de glastuinbouw stijgen zowel op de glasgroente- als de snijbloemenbedrijven de inkomens door een herstel van de tomaten- en paprikaprijzen, hogere prijzen van snijbloemen en gedaalde energiekosten. Telers van pot- en perkplanten zien hun inkomen dalen door lagere opbrengsten bij hogere kosten. Binnen de land- en tuinbouw zijn er ieder jaar grote inkomensverschillen per bedrijf, zowel tussen als binnen bedrijfstypen.

Aanvullende informatie bij dit bericht
Er is mogelijk een update geweest van de informatie bij één of meer van de onderstaande analyses. Hieronder wordt de actuele inhoud getoond. De oudere analyse, die bij het nieuwsbericht hoorde, kan bekeken worden door bij de actuele analyse het archief te openen dat daar onderaan de pagina is weergegeven

Inkomen uit bedrijf
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Inkomen gekelderd door hogere kosten
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Opbrengsten
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
Zetmeelbedrijven: Opbrengsten stijgen

Kosten
•      
•      
•      
•      
Fruitteelt: Kosten stijgen fors
•      
Glasgroententeelt: Forse stijging energiekosten
•      
•      
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Hogere totale kosten vooral van energie
•      
•      
•      
•      
•      

Structuur volgens het Informatienet
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Saldo
•      
•      
•      
Vleeskuikenshouderij: Saldo vleeskuikens flink hoger
•      
•      
Zeugenhouderij: Hoger saldo zeugen

Rentabiliteit
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      
•      

Productieomstandigheden
•      
Akkerbouw: Topoogst
•      
•      
•      
•      
Leghennenhouderij: Eierproductie iets hoger
•      
•      
•      
Pot- en perkplantenteelt: Onzekere marktstemming en hogere kosten
•      
Snijbloementeelt: Energie, energie energie
•      
•      
•      

Liquiditeitspositie
•      
•      
•      
•      

Resultaten per m2 glas
•      
•      

Resultaat
•      Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Andere recente nieuwsberichten
29-11-2023:
23-11-2023:
23-10-2023:
16-10-2023:
11-10-2023:
11-10-2023:
21-9-2023:
21-9-2023:
15-9-2023:
13-9-2023:

Meer nieuws