Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Arbeidsopbrengst - Kottervisserij

Arbeidsopbrengst kottersector in 2019 verder gedaald naar 82 mln. euro
9/11/2020
De totale arbeidsopbrengst in de kottervisserij is in 2019 gedaald naar 82 mln. euro. Dat is 62 mln. euro minder dan in 2018, ofwel een daling van 43%. De totale arbeidsopbrengst bestaat uit de deellonen (waaronder de sociale lasten) van de opvarenden, plus het nettoresultaat van de vloot. De deellonen inclusief sociale lasten kwamen in 2019 uit op 66 mln. euro; dat is 31% lager dan de deellonen inclusief sociale lasten in 2018.

Het nettoresultaat kwam in 2019 uit op circa 16 mln. euro, 66% lager dan de 48 mln. euro in 2018. In de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 werden winsten geboekt die (flink) hoger lagen dan het langjarig gemiddelde van 33 mln. euro. Deze hoge winsten waren mogelijk dankzij relatief goede visprijzen, lage olieprijzen, goede vangsten en energiezuinige vismethoden. Tegenvallende vangsten, gestegen olieprijzen en het intrekken van de pulsontheffingen met een hoger brandstofverbruik als gevolg zijn de voornaamste oorzaken van de winstdaling tijdens de afgelopen jaren.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven