Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Demersale vissoorten - Visserij

Voor veel doelsoorten quota lager gesteld in 2022 dan eerdere jaren
21-9-2023
Vangstrechten per bestand en per land worden jaarlijks bepaald in de Decemberraad. Eerst wordt op basis van vangstadviezen van de Internationale Raad van Onderzoek aan de Zee (ICES) vastgesteld wat de TAC (Total Allowable Catch) per bestand dus per soort en beheergebied zal zijn. Daarna wordt onderhandeld over de verdeling van die TAC in quota per land. We noemen dat de vangstrechten voor uitruil. Na die onderhandelingen kunnen landen onderling gedurende het jaar nog quota ruilen. Zo ontstaan de vangstrechten na uitruil.

De vangstrechten (voor uitruil) voor het totaal aan demersale en pelagische visbestanden voor 2023 zijn hoger vastgesteld dan het jaar ervoor, met name door hogere vangstadviezen voor meerdere pelagische visbestanden. Door de Brexit-deal die in december 2020 werd gesloten, worden quota voor meerdere commerciƫle doelsoorten van EU lidstaten jaarlijks gekort. In die Brexit-deal is vastgelegd dat de EU tot 2026 voor veel gequoteerde vissoorten vangstrechten zal moeten overdragen aan het Verenigd Koninkrijk. In 2022 en 2023 werden de kortingen op quota voor platvissoorten als tong en schol nog beperkt voelbaar door een lage benutting van de quota. Voor 2024 zijn de voorlopige wetenschappelijke vangstadviezen voor tong nog weer lager gesteld dan 2023 (-40%). Vermoedelijk zullen die vissers met tongquotum dit in combinatie met Brexit toch sneller ervaren dan voorgaande jaren.

Voor de Nederlandse vissers daalden de vangstrechten (voor uitruil) van de meeste demersaal gequoteerde commerciƫle vissoorten in 2023 vergeleken met 2022. De vangstrechten voor Noordzeetong daalde met maar liefst 40% tot een totaal van 10.309 ton (2022) naar 6.186 ton. Schol daalde eveneens: met 2% naar 31.806 ton; tarbot en griet daalde als een gecombineerd bestand sterk met 30% (naar 1.966 ton); tongschar/witje nam met 28% af tot 350 ton; langoustine (Noorse kreeft) daalde met 9% naar 594 ton.
Naast deze verlagingen namen de vangstrechten toe voor rog (+1% naar 239 ton) en wijting (+19%, naar 1.538 ton). Kabeljauw steeg sterk met 58% (naar 1.792 ton). Voor kabeljauw moet opgemerkt worden dat er in absoluut getal weinig gevangen en aangevoerd mag worden doordat het een kwetsbaar blijft. Voor een aantal soorten waarvoor in 2023 een aanlandplicht geldt, zijn top-ups vastgesteld. Deze top-ups bieden extra ruimte in het quotum voor ondermaatse vis die verplicht moet worden aangeland. De berekeningen van de top-ups zijn gebaseerd op teruggooicijfers van deze soorten uit de periode voor de invoering van de aanlandplicht.

De vissoorten schar en bot hebben sinds 2018 geen quotumbeperking meer. Het totaal aan vangstrechten voor de andere belangrijke demersale vissoorten (inclusief top-ups) komt in 2023 op 50.983 ton (afgerond 51,0 mln. kg), dat een daling betreft van 13% vergeleken met een jaar eerder. Deze totale vangstrechten voor demersale visbestanden bedroegen in 2017 en 2016 nog meer dan 78 mln. kg.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven