Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Vleesvarkenshouderij
 • Zeugenhouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens: stijging tot juli, afname in augustus
11-10-2023

Het saldo voor de vleesvarkenshouderij is vanaf het begin van het jaar tot en met juli gestegen, maar in augustus was er een lichte daling, voornamelijk veroorzaakt door een afname in de opbrengsten. Vergeleken met januari 2023, was het saldo van de vleesvarkens in augustus 2023 ruim 30.000 euro hoger.


Deze verbetering is voornamelijk te wijten aan een toename van de opbrengstprijzen met 22% en een daling van de voerkosten met meer dan 18% in vergelijking met het begin van 2023. In augustus 2023 was het saldo van vleesvarkens ruim 14.000 euro hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Deze resultaten zijn gebaseerd op een bedrijf met gemiddeld 2.700 vleesvarkens.

Toename in opbrengsten, mogelijk ommekeer in de markt
In februari en maart maakten de varkensprijzen forse opwaartse stappen, gedreven door een beperkt aanbod van slachtrijpe varkens in de EU-landen. Tot en met juli 2023 bleven de prijzen van vleesvarkens stijgen. Echter, in augustus daalde de varkensprijs als gevolg van een verminderde vraag van slachterijen. Desalniettemin waren de opbrengsten in augustus 2023 nog steeds 21% hoger dan in dezelfde maand het voorgaande jaar, een significante verbetering die te danken is aan de stijging van de vleesvarkensprijs tot 2,27 euro per kg in augustus 2023, vergeleken met 1,88 euro in augustus 2022.

Het aanbod van vleesvarkens in de EU wordt in 2023 lager geraamd dan vorig jaar: de productie daalt in vrijwel alle EU-landen. Het aantal slachtingen was met 57 miljoen varkens aanzienlijk lager in het eerste kwartaal van 2023, , een daling van 4,77 miljoen vergeleken met het eerste kwartaal van 2022. Denemarken kende de grootste daling met 16%, te wijten aan relatief lage opbrengstprijzen en hoge financieringslasten. Ook in andere landen zoals Spanje en Duitsland is een aanzienlijke daling van slachtingen waargenomen. In Nederland bleef de daling echter beperkt tot 3,7%.

De aankoopkosten voor biggen piekten in juni, waarna een daling inzette; in augustus waren de kosten 16% lager dan in juni. Ook de voerkosten blijven dalen. Vergeleken met augustus 2022 zijn de voerkosten met 19% afgenomen. Deze daling in de kosten kan worden toegeschreven aan de geopolitieke ontwikkelingen rondom graanexporten.Voortschrijdend jaarsaldo toont gestage verbetering  
Het voortschrijdend jaarsaldo voor vleesvarkens is aan het verbeteren. In augustus lag het echter nog steeds bijna 3.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Na het dieptepunt in juli 2022, heeft een herstel plaatsgevonden.
Referenties


Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen kent daling, maar blijft boven niveau van vorig jaar
11-10-2023

Het jaar is goed gestart voor de zeugenhouderij, voornamelijk dankzij de flink verhoogde biggenprijs tot medio juni. In augustus 2023 was het saldo van zeugen 112.000 euro hoger dan in augustus vorig jaar, vooral te danken aan 70% hogere opbrengsten en 16% dalende voerkosten.

Ondanks dit positieve nieuws ligt het saldo in augustus 24% lager dan in juni 2023. Het huidige saldo is viermaal zo hoog als het langjarige gemiddelde over de periode van 2013-2022. Door de hoge opbrengsten worden niet alleen de voerkosten, maar ook de overige kosten ruimschoots gedekt, wat resulteert in een positief inkomen. Deze resultaten zijn berekend voor een bedrijf met gemiddeld 1.000 zeugen.

Opbrengsten hoger dan vorig jaar
Na enkele uitdagende jaren voor de zeugenhouderij, is het saldo dit jaar sterk verbeterd. In augustus werden alle kosten ruimschoots gedekt door de opbrengsten. De voerprijzen zijn aan het dalen sinds de piek in juni 2022. De biggenprijs in augustus is ruim 70% hoger dan vorig jaar en ligt bijna 36 euro boven het langjarige gemiddelde van 2017-2022.

De prijzen voor het voer van zeugen en biggen waren in augustus samen 13% lager dan vorig jaar. De oorlog in Oekraïne zorgde vorig jaar voor een grote verstoring van de handelsstromen en onrust op de graanmarkt, wat leidde tot een sterke stijging van de voerprijzen. Hoewel de prijs van graan daarna is gedaald, bleven de prijzen van soja en raapschroot lang hoog, met een piek in februari. Daarna begonnen ook de prijzen van deze eiwitrijke veevoergrondstoffen te dalen.Voortschrijdend saldo blijft hoog in augustus  
Het voortschrijdend jaarsaldo van zeugen blijft boven het langjarige gemiddelde liggen. Hoewel in juli 2022 een dieptepunt werd genoteerd met 518.000 euro onder het langjarige gemiddelde, heeft een sterk herstel in de daaropvolgende maanden ervoor gezorgd dat in augustus een saldo werd bereikt dat ruim 680.000 euro boven dit gemiddelde ligt.
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 1.00 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven