Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Select an indicator
Antibioticagebruik - Varkenshouderij

Antibioticagebruik in varkenshouderij neemt licht toe
9/20/2021

In 2020 is het gemiddeld antibioticagebruik bij varkens 8,77 dagdoseringen per dierjaar, iets hoger dan de jaren ervoor. Meer gedetailleerde cijfers laten zien dat het gebruik bij zeugen/zuigende biggen (3,6) en vleesvarkens (3,5) een stuk lager ligt dan bij gespeende biggen (20,5). Het antibioticagebruik bij gespeende biggen lag in 2020 ruim 20% hoger dan het jaar daarvoor; een zeer laag gebruik (minder dan één dierdagdosering) komt regelmatig voor, maar gebruik boven de 50 dierdagdoseringen is ook geen uitzondering (SDa, 2021). Diverse factoren spelen een rol hier in, zoals de bedrijfsopzet (kwaliteit stal, herkomst dieren) maar ook de houding en het management van de boer.

Cefalosporinen (derde en vierde generatie) en fluorochinolonen werden in 2020 nog steeds niet gebruikt in de varkenshouderij. Het gebruik van derdekeuzemiddelen ligt toch op 4,5%, door het gebruik van colistine (behorend tot de polymyxines). Het totale gebruik van colistine in de dierhouderij is in 2020 met 96 kg gestegen (7,3% meer dan in 2019). Vanaf 2017 is het gebruik elk jaar gestegen, met een totale stijging van 62,1%. De toename van het colistinegebruik in 2020 valt bijna volledig toe te schrijven aan de varkenssector, waar het voornamelijk bij gespeende biggen wordt gebruikt. Binnen de varkenssector wordt het voornamelijk gebruikt voor behandeling van E.coli-infecties. De varkenssector heeft geen goede alternatieven als het gaat om bestrijden van E-coli bij biggen en het lukt niet om de E-coli-problemen te voorkomen. Het SDa-expertpanel dringt aan op een verlaging van het colistinegebruik in de varkenssector. Dit hangt samen met het kritisch belang voor de humane gezondheidszorg. Daarom beschouwt de SDa colistine ook als een derde keuze middel en moet er gestreefd worden naar 0-gebruik.


Kies een sector
Contactpersoon
Linda Puister-Jansen
0317-484642
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page