Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Inkomen uit bedrijf - Leghennenhouderij

Inkomen twee derde gestegen op leghennenbedrijven
19-12-2022


In 2022 is het gemiddelde inkomen voor leghennenhouders met twee derde gestegen naar 112.000 euro per onbetaalde aje. Dat is vooral te danken aan de hogere opbrengsten die meer stegen dan de kosten van voer en energie.Voor 2022 zijn de inkomens van leghennenbedrijven flink hoger geraamd vooral door de hogere opbrengsten van eieren. Het inkomen uit bedrijf zal in 2022 met 44.000 euro stijgen naar 112.000 euro per onbetaalde aje. Dat niveau ligt een derde boven het meerjarig gemiddelde 2015-2021.

Inkomensverschillen veel groter dan vorig jaar
Tussen leghennenbedrijven zijn ieder jaar grote verschillen in inkomen per onbetaalde aje. In de afgelopen jaren was het verschil tussen de beste 20% (P20) en de slechtste 20% bedrijven (P80) vaak meer dan 150.000 euro per bedrijf. Een uitzondering daarop was in 2017 toen de inkomensverschillen veel groter waren (bijna 3 ton euro verschil tussen P20 en P80) doordat bedrijven die door de fipronilaffaire zijn getroffen zeer grote economische schade hebben geleden. In het verslagjaar zullen ook grote verschillen optreden door de extreme prijsontwikkelingen van eieren en voer. Volgens de raming behaalt in 2022 20% van de bedrijven een lager inkomen dan -75.000 euro en 20% van de bedrijven een hoger inkomen dan 238.000 euro per onbetaalde aje.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven