Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Kies een indicator
Opbrengsten - Snijbloementeelt

Opbrengst snijbloemen licht gestegen
19-12-2022

De opbrengsten van een gemiddeld snijbloemenbedrijf zijn in 2022 met ongeveer 2% gestegen naar gemiddeld circa 2,0 mln. euro per bedrijf.


De kleine stijging van de totale opbrengsten in 2022 ten opzichte van 2021 is opvallend aangezien de opbrengsten van bloemen flink is afgenomen door lagere prijzen en lagere volumes. De eerste twee maanden van het jaar was de prijsvorming nog goed. Echter, mede door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen gedaald. Door energiebesparing zijn er ook minder volumes afgezet. De opbrengst uit rozen en chrysanten in het gemiddelde snijbloemenbedrijf daalde respectievelijk 14% en 10%. Ook de opbrengsten uit overige bloemen daalden sterk.

Deze daling werd, voor het gemiddelde bedrijf, nagenoeg geheel gecompenseerd door een sterke toename van de opbrengsten met 200% uit energieverkoop door de verkoop van elektriciteit aan het net, opgewekt met de eigen wkk. De sparkspread voor de warmtekrachtinstallaties was, net als vorig jaar, zeer goed. Ondernemers hebben veel vaker gekozen om de elektriciteit dus te verkopen in plaats van in te zetten voor de assimilatiebelichting voor gewasgroei.

Gemiddeld nemen de inkomsten uit de verkoop van energie in 2022 naar verwachting sterk toe. Met een dergelijke volatiele markt zoals dit jaar, blijkt een exacte voorspelling (opgesteld in november) hiervan over dit jaar nagenoeg onmogelijk. Zeker ook omdat de laatste 2 maanden van het jaar moeilijk te ramen zijn vanwege de verschillende keuzes die ondernemers maken. Definitieve cijfers over het jaar 2022 moeten uitwijzen wat de werkelijke ontwikkelingen zijn geweest. Nu is gerekend met een toename van 186.000 euro. De totale opbrengst uit de verkoop van energie steeg hiermee naar 278.000 euro. Met een dergelijke toename zijn de inkomsten uit de verkoop van elektriciteit goed voor een aandeel van ongeveer 14% in de totale opbrengsten van een gemiddeld snijbloemenbedrijf. Vorig jaar lag dat nog op ongeveer 5%. Overigens beschikt niet elk snijbloemenbedrijf over een wkk-installatie maar enkel over een verwarmingsketel; in dat geval staan er tegenover de gestegen kosten geen toegenomen opbrengsten door verkoop van energie.In welke mate bedrijven (een deel van) hun energiecontracten verkopen aan andere bedrijven en zo inkomsten genereren, is onbekend.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven