Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitsmonitor - Akkerbouw

Daling liquiditeitspositie akkerbouwbedrijven zet door in derde kwartaal
10/29/2019

Sinds maart daalt de liquiditeitspositie van de akkerbouwbedrijven. Eind september bedroeg de stand op de lopende rekening ruim 16.000 euro. Dat is fors minder dan in maart van dit jaar maar wel 12.000 euro hoger dan een jaar eerder. Neveninkomsten en privé-uitgaven zijn in het saldo verwerkt.


Het derde kwartaal laat gewoonlijk een daling van de liquiditeitspositie van de akkerbouwbedrijven zien, doordat de gewasopbrengsten laag zijn en er wel kosten gemaakt worden voor de teelt en oogst. Ook in 2019 is dat het geval. De afschrijvingen op de rekening courant waren 20.000 euro hoger dan de bijschrijvingen. De inkomsten uit de verkoop van gewassen lag hoger dan in het tweede kwartaal. Daartegenover stonden ook hogere uitgaven voor investeringen, die deels zijn mogelijk gemaakt door extra leningen aan te trekken. In 2019 werd er in het derde kwartaal per saldo afgelost op leningen.


Stijging bijschrijvingen vooral door leningen
In alle maanden van het derde kwartaal waren de totale afschrijvingen hoger dan het jaar ervoor. De bijschrijvingen waren in juli 2019 hoger dan het jaar ervoor door hogere gewasopbrengsten en door het aangaan van leningen. In september 2019 waren de hogere bijschrijvingen vooral het gevolg van hogere leningen.Groter aandeel bedrijven in de hoogste en in de laagste klasse 
Als gevolg van de droogte in de zomer van 2018 zijn de verschillen in de fysieke productie per hectare tussen bedrijven groot. Daarnaast zorgen verschillen in afzetstrategie (contract, vrije markt) voor extra grote verschillen in de opbrengst van gewassen. Dat is ook terug te zien in verdeling van de bedrijven over de diverse liquiditeitsklassen. Zowel het aandeel in de klasse die meer dan 50.000 euro rood staat als het aandeel dat meer dan 25.000 euro in de plus staat, nam in het derde kwartaal toe. Het totale aandeel bedrijven in de min blijft echter gelijk aan het tweede kwartaal.


Verdubbeling aandeel bedrijven met meer dan 25.000 euro op rekening-courant, maar evenveel in het rood
In het derde kwartaal bestond de grootste groep (42%) uit bedrijven die meer dan 25.000 euro in de plus stonden. Van deze groep wist 14% van de bedrijven een negatieve stand op de rekening-courant om te buigen. Van de bedrijven die in het derde kwartaal meer dan 50.000 euro in het rood stonden, had 93% in het twee kwartaal ook al een negatieve stand op de rekening-courant. Ten opzichte van het derde kwartaal 2018, is de groep bedrijven met een negatieve stand even groot. Opvallend is dat de groep met meer dan 25.000 euro in de plus bijna is verdubbeld. Dit bevestigt het beeld dat een deel van de bedrijven heeft kunnen profiteren van de hoge prijzen voor de gewassen van oogstjaar 2018, terwijl andere bedrijven kampten met een forse terugval in de opbrengsten.


Vooruitzichten 2019
De producties van de belangrijke akkerbouwgewassen liggen zo rond het meerjaarsgemiddelde. Dat betekent een hogere productie dan het uitzonderlijke droge jaar 2018. Eind oktober was een groot deel van het aardappelareaal nog niet gerooid. Een uitzonderlijke situatie veroorzaakt door een periode met veel regenval. De prijzen voor de oogst van 2018 waren voor gewassen als poot- en consumptieaardappelen en uien hoog. Door de hogere productie van dit jaar dalen de prijzen, maar lijken nog wel van behoorlijk niveau. De prijs voor suiker is ten opzichte van vorig jaar licht toegenomen, maar het is de vraag of dat al tot uiting gaat komen in de uitbetalingsprijzen over het lopende seizoen 2019/2020. Na oktober zal de stand van de liquiditeit verbeteren door de uitbetaling van geleverde producten en de uitkering van de betalingsrechten door RVO. Door verschillen in regenval tussen verschillende gebieden zal ook de komende maanden de variatie tussen bedrijven weer behoorlijk zijn.

Een dashboard met informatie van andere plekken op Agrimatie
Op Agrimatie is voor de akkerbouw ook informatie beschikbaar over ontwikkeling van prijzen en inkomen. De prijzen worden maandelijks bijgewerkt en de inkomens jaarlijks.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Dit artikel is tot stand gekomen vanuit het topsectorenbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een product van samenwerking tussen Wageningen Economic Reserach en ABN AMRO. De data van de figuren zijn afkomstig van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research, een representatieve steekproef van landbouwbedrijven uit de CBS-Landbouwtelling die groter zijn dan 25.000 euro Standaardopbrengst (SO). De data hebben betrekking op akkerbouwbedrijven groter dan 100.000 euro SO. Gemiddelde areaal is 84 hectare.
 • De inkomenspositie van akkerbouwbedrijven is terug te vinden op BINternet
 • Actuele prijsontwikkeling  per maand van aardappelen en uien en van granen, zaden en peulvruchten en peulvruchten
 • Toelichting bij gebruik van de stroomfiguur: de twee staven geven de aandelen bedrijven per klasse in de gekozen kwartalen weer. Het middengedeelte tussen de staven geeft de verschuiving weer van bedrijven tussen de genoemde perioden. Als je met de muis op een van de klassen gaat staan, kun je zien waar hoeveel bedrijven naar toe stromen (als je op een klasse in de linkerstaaf staat) of waar ze vandaan komen (als je op een klasse in de rechterstaaf staat).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page