Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Energie
     
Energie
Select an indicator
Energiegebruik en -kosten - Kottervisserij

Brandstofverbruik in 2020 gestegen door grotere inzet boomkortechniek en meer zeedagen.
9/24/2021

Het totale brandstofverbruik in de kottervisserij is in de afgelopen decennia fors gedaald. In 1994 werd 369 mln. liter brandstof verbruikt; in 2015 was dat nog maar 86 mln. liter. Daarna is het brandstofverbruik weer omhooggegaan, mede door een iets verhoogde inzet tot 2018. In 2019 zette de stijging van het brandstofverbruik ten opzichte van het voorgaande jaar met 4% door, ondanks een afname van het aantal zeedagen met ruim 12%. Deze onevenredige ontwikkeling vond zijn oorzaak mede in het feit dat de ontheffingen op de energiezuinige pulstechniek met ingang van juni 2019 gefaseerd ingetrokken werden. Veel vissers zijn teruggevallen op de boomkor- sumwing- en/of twinrigtechniek, die meer brandstof gebruiken.

Verbruik en kosten
De geraamde totale brandstofkosten voor de Nederlandse kottervloot bedroegen in 2020 circa 40 mln. euro. 19% van de totale opbrengst van de kottervisserij in 2020 werd uitgegeven aan brandstof. In 2019 was dat 23%. Mede dankzij innovaties in efficiëntere vistuigen (twinrig en puls) en een lagere brandstofprijs was dat percentage de afgelopen jaren fors gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor: in 2011 bijvoorbeeld lag het aandeel op 34%. In 2014 is voor het eerst minder dan 100 mln. liter brandstof verbruikt in de kottervisserij. Nu echter de ontheffingen van het verbod op de pulsvisserij stapsgewijs ingetrokken zijn, zal het aandeel van de brandstofkosten in de totale opbrengst weer groter worden. Door een iets gegroeide vloot en een toegenomen inspanning werd in 2018 112 mln. liter brandstof verbruikt. Hoewel de inspanning voor wat betreft het aantal zeedagen in 2019 met 12% daalde, steeg het brandstofverbruik met 4%. In 2020 steeg het brandstofverbruik mede door het intrekken van pulsontheffingen met nog eens 10% naar 131 mln. liter. Bij een grote kotter (met een lengte van ongeveer 40 meter) ligt het brandstofverbruik bij de boomkor 78% hoger dan bij de puls.

Belangrijke oorzaken van afname van het brandstofverbruik in de kottervisserij in de afgelopen decennia zijn:
• krimp van de Nederlandse kottervloot
• verbod op motoren van meer dan 2.000 pk
• innovatie in zuinigere vistuigen en schepen
• introductie nieuwe visserijmethoden (puls)
• energiebewuster vissen (verandering van ondernemersgedrag), vooral in tijden van hogere brandstofprijzen.Prijs
De gasolieprijs was in 2020 gemiddeld 31 eurocent per liter. Dat is fors lager dan de prijs in 2019, toen de gasolieprijs op 46 cent per liter lag.


Verbruik en kosten 2019
In 2019 kwam het gemiddeld gasolieverbruik voor de 1.500-2.000 pk-kotters met boomkor/sumwing en puls uit op respectievelijk 6.452 liter en 4.206 liter per zeedag. De gasoliekosten kwamen hierdoor uit op 2.000 euro voor boomkor/sumwing, en 1.304 euro voor puls per zeedag. In 2019 werd ongeveer 39% van de opbrengsten in de boomkor- en sumwingvisserij besteed aan gasoliekosten. Voor puls kwam dat uit op 21%. Voor de garnalenvisserij was dat 17%.
Kies een sector
Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page