Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Select an indicator
Milieubelastingspunten - Melkveehouderij

Milieubelasting blijft dalen
7/9/2021

In vergelijking met andere sectoren is de gemiddelde inzet en milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen per ha op melkveebedrijven laag. Na een stijging in 2016, daalt de milieubelasting al enkele jaren tot 220 milieubelastingspunten (mbp) per ha. De grootste milieubelasting vindt plaats naar het oppervlaktewater. Er is een verschil tussen gras- en maïsland. Op maïsland nam de milieubelasting in 2019 verder af tot circa 400 mbp/ha. Op grasland was de milieubelasting in 2019 iets hoger dan in 2018 (134 mbp/ha).

In de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming van het ministerie van Economische Zaken worden maatregelen voorgesteld om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen tot nul te reduceren in 2023. Acties die ondernomen worden om dit bereiken, zijn:
• nagaan welke stoffen het meest vervuilend zijn om gericht maatregelen te kunnen nemen;
• verdere beperking van emissie als gevolg van drift door vergroten van teeltvrije zones en het gebruik van driftarme doppen;
• opvangen en zuiveren van waterstromen op het erf.
Uit een tussenevaluatie van PBL (2019), bleek onder andere dat de waterkwaliteit nog onvoldoende verbeterd is. Ook zou geïntegreerde teelt verder gestimuleerd moeten worden.Kies een sector
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page