Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Select an indicator
Middelengebruik - Bloembollenteelt

Middelengebruik in de bloembollenteelt blijft gelijk
7/9/2021

De inzet van gewasbeschermingsmiddelen in de bloembollenteelt bedroeg in de periode 2017 - 2019 gemiddeld 80 kg per hectare per jaar. Dit was evenveel als de periode ervoor. In tegenstelling tot andere sectoren is hier geen daling van de inzet waarneembaar. De groep overige middelen is qua gebruik de grootste groep. Dit houdt verband met een toegenomen inzet van minerale olie om de virusoverdracht door luizen in lelies tegen te gaan bij een verbod van enkele andere luisbestrijdingsmiddelen. De milieubelasting bleef ook stabiel. De kosten per ha bleven gemiddeld 2.300 euro per ha.

De ‘Visie Gewasbescherming 2030’ van het ministerie van LNV wordt op hoofdlijnen uitgewerkt in drie strategische doelen:
1. Plant- en teeltsystemen zijn weerbaar;
2. Land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar verbonden;
3. Nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten.


Kies een sector
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page