Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Gewasbescherming
     
Gewasbescherming
Select an indicator
Middelengebruik - Fruitteelt

Middeleninzet in fruitteelt neemt verder af
7/9/2021

Het driejaarsgemiddelde van de actievestofinzet in de fruitteelt daalde in de afgelopen jaren tot 33 kg per hectare gemiddeld per jaar in de periode 2017 – 2019. Fungiciden vormen daarin het grootste aandeel, de inzet daarvan bedroeg 20 kg/ha per jaar in de periode 2017 - 2019. De overige middelen betreffen onder andere hulpstoffen (voornamelijk minerale olien) en groeiregulatoren om fruit beter bewaarbaar te maken en zwavel ter bestrijding van schurft. De kosten voor gewasbescherming stabiliseren rond de 1.300 euro per ha. Dat betekent dat er duurdere middelen worden gebruikt in euro per kg actieve stof. Het lukt dus wel om het milieu minder te belasten (want ook de milieubelasting daalt) maar niet om op kosten te besparen.

Het grootste gedeelte van het chemische gewasbeschermingsmiddelengebruik op fruitbedrijven bestaat zoals gemeld uit fungiciden tegen bijvoorbeeld schurft. Schurft geeft verkurking van de vruchten maar kan ook schade aan de boom aanrichten. De sporen overleven in bladresten op de grond. Preventieve maatregelen die zorgen voor snelle vertering of afvoer van blad, verminderen het risico op besmetting. Dergelijke niet-chemische maatregelen worden steeds belangrijker, zoals ook beschreven in de ‘Ambitie Plantgezondheid 2030’ en het ‘Uitvoeringsprogramma Plantgezondheid 2030’ vanuit de sector en de ‘Visie Gewasbescherming 2030’ van het ministerie van LNV. De rijksvisie wordt op hoofdlijnen uitgewerkt in drie strategische doelen:
1. Plant- en teeltsystemen zijn weerbaar;
2. Land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar verbonden;
3. Nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten.

Kies een sector
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page