Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Handel in agrarische goederen - Consumptie eieren

Duitsland blijft belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse eieren
1/18/2019


De ramingen voor 2018 geven in vergelijking met 2017 een hogere waarde van export consumptie-eieren. De invoerwaarde is in 2018 ook gestegen. Het resultaat is een overschot op de handelsbalans van 275 miljoen euro. Volgens deze raming is het overschot 15 miljoen euro hoger dan in 2017. De onderstaande figuur laat zien dat vooral het handelsoverschot met Duitsland dit resultaat verklaart. In 2018 wordt een overschot met Duitsland verwacht van 313 miljoen euro. De cijfers van zowel 2017 als 2018 zijn sterk beïnvloed voor de fipronil-affaire, die in de tweede helft van 2017 en de eerste maanden van 2018 leidde tot hoge eierprijzen.
Toename waarde van export naar Duitsland
Voor de Nederlandse legpluimveesector is Duitsland een zeer belangrijke exportbestemming. Van de in Nederland geproduceerde eieren gaat circa de helft naar Duitsland. Het merendeel is export als consumptie-ei, maar ook veel eieren gaan in de vorm van eiproduct naar onze Oosterburen. De totale waarde van de export van consumptie-eieren wordt voor 2018 geraamd op 407 miljoen euro.

Van de totale export van consumptie-eieren gaat in 2018 bijna 95% naar EU-landen. Van de EU-landen is Duitsland veruit de belangrijkste bestemming. Het aandeel Duitsland in de EU-export wordt voor 2018 geschat op 84%. In 2017 was dit aandeel 83%.
 
Nederland had in de tweede helft van 2017 te maken met de fipronil-affaire. In de periode vanaf augustus 2017 was de eierproductie lager, doordat eieren vernietigd werden en door het vroegtijdig afvoeren van leghennen. Door de lagere productie stegen de eierprijzen naar een hoog niveau. De periode van hoge prijzen liep door tot en met april 2018. Vooral voor scharreleieren en eieren van hennen met vrije uitloop waren de marktprijzen gedurende een langere periode erg hoog. Dit leidde tot hoge exportwaarden van consumptie-eieren.

Naast naar Duitsland is er afzet naar België, Zwitserland, Frankrijk en Oostenrijk. De waarde van deze export is fors lager dan de export naar Duitsland. De raming voor 2018 voor de waarde van de export naar België is 54, Zwitserland 18, Frankrijk 7 en Oostenrijk 5 miljoen euro. De waarde voor Duitsland en België  is in 2018 gestegen. Voor de andere landen is dit niet het geval.
Nederland is een handelsland met veel uitvoer, maar ook veel invoer van consumptie-eieren. Een deel van de exportwaarde is zogenaamde wederuitvoer: 26% van de export heeft betrekking op geïmporteerde consumptie-eieren die na een bewerking (bijvoorbeeld sorteren en verpakken) weer geëxporteerd worden. Het merendeel, namelijk 74% van de waarde, bestaat uit in Nederland geproduceerde eieren die worden geëxporteerd. De genoemde percentages gelden voor zowel de totale export als de export naar Duitsland.

Marktaandeel Nederland op Duitse markt blijft circa 80%
Op de Duitse markt is Nederland veruit de belangrijkste speler. In 2018 is het aandeel van Nederland in de totale Duitse invoer 80%. De belangrijkste concurrenten zijn Polen en, in mindere mate, België. De aandelen van Nederland, maar ook van Polen en België in de Duitse invoer, zijn de laatste jaren redelijk stabiel. Er zijn tussen 2014 en 2018 geen noemenswaardige verschuivingen opgetreden.
 
Hogere eierprijzen in 2017 en 2018
In de tweede helft van 2017 en de eerste maanden van 2018 waren de prijzen van eieren relatief hoog als gevolg van de fipronil-affaire. De gemiddelde opbrengstprijs voor leghennenhouderijen die witte scharreleieren produceren was in 2015, 2016, 2017 en 2018 (tot en met oktober) respectievelijk 1,04, 0,92, 1,21 en 1,17 euro per kilogram. Hierdoor nam de exportwaarde in 2017 en 2018 toe. Verwacht kan worden dat in 2019 de waarde weer zal dalen als de export weer plaatsvindt tegen een meer gemiddeld prijsniveau.

Duidelijk is dat er in de Duitse media veel negatieve aandacht is geweest voor Nederlandse eieren. Dit effect zal nog langere tijd doorwerken en is van invloed op het imago van het Nederlandse ei op de Duitse markt. Daarbij komt dat de Duitse consument in toenemende mate een voorkeur heeft voor Duitse eieren. Enkele supermarktketens hebben recent aangekondigd over enkele jaren alleen nog maar Duitse eieren te willen verkopen. Dit zal extra druk zetten op exportmogelijkheden voor de Nederlandse eierensector. De enige keuze voor Nederland is het leveren van een kwalitatief hoogwaardig ei dat voldoet aan alle marktwensen vanuit Duitsland. De Nederlandse sector doet dit al door het houden van leghennen met onbehandelde snavels en door gebruik te maken van legvoer dat vrij is van genetisch gemodificeerde organismen (non-GMO-voer). De verwachting is dat de Duitse supermarkten de komende jaren met verdergaande eisen zullen komen om het dierenwelzijnsniveau voor leghennen te verhogen en de productkwaliteit nog verder te verbeteren. Voor de Nederland eierensector is het zaak hierop alert te reageren en een voorsprong te behouden op de concurrenten in Polen en België.


Kies een sector
Contactpersoon
Peter van Horne
0317-484645
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

Voor meer informatie over de ontwikkelingen in de markt van eieren kunt u terecht op Agrimatie bij de voedselprijzenmonitor.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page