Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Handel in agrarische goederen - Tomaat

Export tomaten flink lager
1/18/2019


Na het topjaar 2017 voor de Nederlandse tomatenexport heeft de export in 2018 een terugval gekend. De Nederlandse tomatenexport van 2018 is geraamd op 1.610 miljoen euro, wat een vermindering van 7,5% betekent. Daarmee ligt de geraamde exportwaarde in 2018 nog wel boven het niveau van 2016. Het beeld van 2018 is voornamelijk terug te voeren op het wegvallen van een deel van de consumptieve vraag naar Nederlandse tomaten in de zomermaanden en dan met name in Duitsland. Het aandeel van de Nederlandse export naar Duitsland is met 47,5% iets lager dan in 2017. Het saldo op de handelsbalans is voor 2018 geraamd op 1.345 miljoen euro. Ten opzichte van 2017 is de handelsbalans met 85 miljoen euro verslechterd. Er is minder geëxporteerd en ook minder geïmporteerd.
Zowel de export als de import van Nederland is teruggelopen, wat duidt op een achterblijvende vraag. Als gevolg daarvan is het Nederlandse overschot op de handelsbalans met 1.345 miljoen euro 6% lager dan in 2017. Met name de afgenomen export naar Duitsland draagt daaraan bij (-9%).
 
Exportwaarde naar Duitsland valt terug
Vanaf januari 2018 heeft de internationale tomatenmarkt in 2018 in het teken gestaan van stagnerende vraag en veel aanbod, met als resultaat lagere prijzen. De teruggang in exportwaarde is het grootst geweest op de Duitse markt (-9%). De teruggang in exportwaarde naar de overige EU-landen bedraagt een kleine 4%. Door het warme weer was de Nederlandse productie weliswaar hoog, maar de kwaliteit werd minder naarmate het aanbodseizoen vorderde.

Het toepassen van assimilatiebelichting leidt in de tomatenteelt tot een totaal ander afzetpatroon ten opzichte van de gangbare teelt, waarbij belichte Nederlandse tomaten vanaf januari aan de markt zijn. Circa 30% van het Nederlandse tomatenareaal wordt momenteel onder belichting geteeld. De laatste jaren is het areaal onder belichting sterk uitgebreid. Dat was tot en met vorig jaar ook rendabel (GF actueel 27-6-2017, Ellis Langen 2014, Wageningen Economic Research 2018). In 2018 waren vanaf januari de prijzen tegenvallend, wat mogelijk duidt op overproductie in de eerste maanden van het jaar.
 
Export naar Verenigd koninkrijk groeit
Ondanks de voor Nederland ongunstige koers van het pond, is het exportaandeel naar het Verenigd koninkrijk (VK) in 2018 hoger geraamd dan in 2017 (+4%). Het VK blijft met ruim verschil het op één na belangrijkste exportland voor Nederlandse tomaten. De export naar Zweden heeft in 2018 een dip gekend (-12%). Gezien de stabiele export in de jaren voor 2018 lijkt dit een incident. De export naar Polen blijft zich onverminderd ontwikkelen (+20%), ondanks een behoorlijke eigen productie. De exportwaarde naar België is iets gedaald (-5%).

Afgenomen vraag leidt tot dalende import Nederland
De afgenomen Nederlandse vraag in 2018 leidde ook tot afgenomen import (-12%). De import uit de EU is veel meer afgenomen (vooral uit Spanje) dan de import uit de rest van de wereld (-8%).

Marktaandeel naar Duitsland daalt licht
Op de Duitse markt hebben Nederlandse tomaten in 2018 met 58% het grootste marktaandeel. Het marktaandeel daalde wel met 2%. De totale importwaarde van Duitsland bedraagt in 2018 bijna 1.230 miljoen euro. Dit is 7% lager dan in 2017. Het aandeel Spaanse tomaten op de Duitse markt is met 2% toegenomen en bedraagt 25%. Het marktaandeel van Frankrijk en Italië neemt gestaag af en de export van die landen in 2018 volgt deze trend. Het marktaandeel van België neemt gestaag toe.

Nederlandse tomaten onderscheiden zich van buitenlandse door een constante kwaliteit en diversiteit in soorten. Tijdens de teelt is gewasbescherming met chemische middelen noodzakelijk, maar het gebruik ervan neemt af (Bedrijveninformatienet 2017, kg werkzame stof). Het residuenniveau op tomaten is een belangrijk kwaliteitscriterium. De kwaliteits- en residueisen van de retail en consument in Duitsland zijn hoog. Nederland heeft op de Duitse markt een sterke positie en doet er alles aan om aan deze eisen te blijven voldoen. Door de warme omstandigheden in de zomer van 2018 was het voor bedrijven moeilijk de kwaliteit op goed niveau te houden.Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page