Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Handel in agrarische goederen - Bloemen

Export snijbloemen ondanks warme zomer gegroeid
1/18/2019


De Nederlandse exportwaarde van snijbloemen is met 3.716 miljoen euro 89 miljoen euro hoger dan in 2017. Daartegenover staat dat er met 861 miljoen euro aan waarde 48 miljoen euro minder import is geweest.
In de exportbestemmingen zijn weinig verschuivingen geweest. Bijna 30% van de Nederlandse exportwaarde is naar Duitsland gegaan. De import komt vooral uit de rest van de wereld en dan vooral uit Afrikaanse landen. Per saldo is het overschot op de handelsbalans ten opzichte van 2017 met 5% gestegen. Doordat de afzet van snijbloemen sterk exportgeoriënteerd is, is het belangrijk om te voldoen aan fytosanitaire voorwaarden. In dit kader is het voldoen aan de 0-tolerantie-eis van groot belang. 0-tolerantie houdt in dat voor organismen die op de zogenaamde quarantainelijst staan van het land waar naartoe wordt geëxporteerd, geldt dat deze organismen niet in het geëxporteerde product mogen worden aangetroffen. Het kunnen voldoen aan fytosanitaire eisen zal in verband met het door regelgeving beperktere middelenpakket in de toekomst problematisch kunnen worden als geen nieuwe innovaties op dat terrein worden geïntroduceerd. Bedrijven die met een beperkter middelenpakket in de toekomst aan fytosanitaire eisen kunnen voldoen, zijn spekkoper. De verwachting is dat het behalen van de 0-tolerantie bij de teelt van biologische bloemen hierdoor nog moeilijker wordt en dan ook geen grote vlucht zal nemen.
 
Export snijbloemen na zomerdip hersteld
Door het langdurige warme weer in heel West-Europa viel van mei tot en met augustus een deel van de vraag weg, met lage prijzen en lagere exportvolumes tot gevolg. Vanaf oktober herstelde de vraag, waarbij over het geheel genomen de export in deze maand goed was. De exportwaarde naar Duitsland, met afstand het grootste exportland voor snijbloemen, volgt het geschetste algemene beeld. Na september is hier het herstel ingetreden.

Export Verenigd koninkrijk iets lager
Sinds de Brexit-stemming in 2016 is de koers van het pond drastisch gedaald. Prijsverhogingen op de Britse markt leidden ertoe dat consumenten meer goedkopere bloemen kochten, waardoor de export naar het VK voor Nederlandse exporteurs moeizamer werd. Onzeker is hoe de export naar het VK in de toekomst zal verlopen. Nederlandse exporteurs hebben zorgen over tijdige afwikkeling van grensprocedures en fytosanitaire eisen. De export naar het VK is voor 2018 geraamd op 514 miljoen euro. Dit is ruim 2% lager ten opzichte van de export in 2017.

Export Frankrijk toont bescheiden groei
Voor de export naar Frankrijk is oktober een goede maand geweest. Daarmee werd enigszins ingelopen op de achterstand die in de zomermaanden ontstond. De totale export naar Frankrijk is geraamd op 461 miljoen euro, wat een evenaring van het resultaat van het jaar ervoor betekent.

Markt Polen steeds belangrijker
De export naar Rusland is met 175 miljoen euro het niveau van 2014 gepasseerd. Van de overige landen zit vooral de export naar Polen de laatste vijf jaar in de lift. In 2018 is de export naar Polen geraamd op 152 miljoen euro (groei 10%).

Marktaandeel snijbloemen in Duitsland onverminderd groot
Het aandeel van Nederland op de Duitse markt is in 2018 geraamd op 92%, een even groot aandeel ten opzichte van 2017. In 2016 was dit aandeel nog 91%. Het toegenomen aandeel van Nederlandse bloemen is ten koste gegaan van de export uit de overige landen. Het al kleine deel dat uit Polen afkomstig was, is in deze periode verder afgenomen. Binnen de categorie ‘Overige landen’ heeft Ethiopië een belangrijk aandeel.
Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page