Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Macro-economie
     
Macro-economie
Kies een indicator
Kosten primaire sector - Land- en tuinbouw

Aangekochte goederen en diensten iets meer dan 24% hoger
19-12-2022

De totale waarde van aangekochte goederen en diensten steeg in 2022 met meer dan 24% tot 24,4 miljard euro. Dit is het resultaat van een afname van het volume (-2%) en een forse toename van de gemiddelde prijs (+27%). Het totale verbruik in volume werd gedrukt door een lager verbruik van met name energie (-16%). Een deel van de glastuinders heeft vanwege de hoge energieprijzen moeten besluiten om een deel van het areaal tijdelijk niet in productie te nemen. Alle aangekochte goederen en dienstencategorieën zijn in prijs gestegen. De stijging van de gemiddelde energieprijs, die in 2021 ook al fors (+39%) was gestegen, bedraagt in 2022 ruim 100%. Ook de gemiddelde prijzen van kunstmest (+131%) en veevoer (+30%) vertonen in 2022 een zeer sterke toename. Deze prijsstijging van aangekochte goederen is veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne die heeft geleid tot duurdere graanimport voor veevoer en als gevolg van sancties tegen Rusland op het gebied van beperking van de gasimport tot hogere gasprijzen.


De totale kosten voor de agrarische sector zijn in 2022 sterker toegenomen dan de totale opbrengsten. Net als de vorige vier jaar is de ruilvoet in 2022 opnieuw verder achteruitgegaan: gemiddeld genomen zijn de opbrengstprijzen minder hard gestegen dan de prijzen van aangekochte goederen en diensten. De productiviteit is in 2022, net als in 2020 en 2021, nagenoeg gelijk gebleven. In 2020 ging de afname van de inzet van productiemiddelen gepaard met een lager productievolume en vorig jaar hielden de licht gestegen productie- en verbruiksvolumes elkaar in evenwicht. Voor 2022 worden er weer lagere productie- en verbruiksvolumes geraamd.


Ongeveer eenderde deel van de kosten in de landbouw bestaat uit hier niet nader gespecificeerde posten zoals onderhoud van gebouwen en machines en diverse administratieve diensten (accountants, banken, veilingen, telefoon, mestafzet) die aan de agrarische sector geleverd worden. In de prijs van deze diensten is normaal gesproken weinig ontwikkeling te zien. Deze kan soms licht dalen als gevolg van concurrentie, maar volgt vaak de jaarlijkse inflatie. De volumeontwikkeling volgt de ontwikkeling van het aantal bedrijven en wordt dit jaar dus weer iets lager geraamd.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven