Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Kosten primaire sector - Land- en tuinbouw

Aangekochte goederen en diensten ruim 9% hoger
12/20/2021

De totale waarde van aangekochte goederen en diensten steeg in 2021 met meer dan 9% tot 19,4 miljard euro. Dit is het resultaat van een lichte toename van het volume (+0,5%) en een forse toename van de gemiddelde prijs (+9%). Het totale verbruik in volume werd gedrukt door een lager verbruik van veevoer (-1,5%). Alle aangekochte goederen en dienstencategorie├źn zijn in prijs gestegen. Vooral de stijging van de gemiddelde energieprijs, die vorig jaar nog met 16% was gedaald, was in 2021 fors (+39%). Ook de gemiddelde prijzen van kunstmest (+22%) en veevoer (+12%) vertoonden in 2021 een sterke toename.


De totale kosten voor de agrarische sector zijn in 2021 toegenomen. Net als de vorige drie jaar is de ruilvoet in 2021 verder achteruitgegaan: gemiddeld genomen zijn de opbrengstprijzen minder hard gestegen dan de prijzen van aangekochte goederen en diensten. De productiviteit is in 2021, net als in 2020, nagenoeg gelijk gebleven. In 2020 ging de afname van de inzet van productiemiddelen gepaard met een lager productievolume. Dit jaar houden de licht gestegen productie- en verbruiksvolumes elkaar opnieuw in evenwicht.


Ongeveer eenderde deel van de kosten in de landbouw bestaat uit hier niet nader gespecificeerde posten zoals onderhoud van gebouwen en machines en diverse administratieve diensten (accountants, banken, veilingen, telefoon, mestafzet) die aan de agrarische sector geleverd worden. In de prijs van deze diensten is normaal gesproken weinig ontwikkeling te zien. Deze kan soms licht dalen als gevolg van concurrentie, maar volgt vaak de jaarlijkse inflatie. De volumeontwikkeling volgt de ontwikkeling van het aantal bedrijven en wordt dit jaar dus iets lager geraamd.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page