Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Ruimtelijke verdeling
     
Ruimtelijke verdeling
Select an indicator
Economische intensiteit - Boomkwekerij

Boskoop, Noord-Brabant, Noord-Limburg en Midden-Betuwe belangrijkste teeltgebieden
3/14/2019

De belangrijkste teeltcentra van de boomkwekerij zijn Boskoop, Zundert, Midden-Betuwe en Noord-Limburg. Deze eeuw is het areaal sterk gegroeid in de hele provincie Noord-Brabant en Noord-Limburg. Een relatief jong teeltcentrum bevindt zich in Twente.

Het areaal in de regio Boskoop is relatief beperkt. De teeltintensiteit in de regio Boskoop is echter veel hoger dan in de meeste andere teeltcentra. De groei van het areaal heeft deze eeuw met name bij de extensieve teelten plaatsgevonden in de provincie Noord-Brabant en de regio’s Noord-Limburg en Midden-Betuwe. Daarnaast vindt een behoorlijk deel van de boomteelt buiten de concentratiegebieden verspreid over Nederland plaats.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page