Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen opengrondstuinders beperkt omlaag
15-9-2023

Opengrondstuinders hebben in het tweede kwartaal van 2023 iets minder vertrouwen in hun onderneming dan een kwartaal eerder. De index nam met 2 punten af, net zoveel als die in de vorige meting was gestegen. De daling was vooral te danken aan een mindere stemming op de bedrijven. De toekomstige verwachtingen over 2 à 3 jaar namen iets toe. Samen vormen beide indexen de Agro Vertrouwensindex.
De Agro Vertrouwensindex is in het tweede kwartaal met bijna 8 punten, precies gelijk aan die van het vierde kwartaal van 2022. De aanvankelijke stijging in het eerste kwartaal van 2023 is in het tweede kwartaal van 2023 weer tenietgedaan. Normaal is de Agro Vertrouwensindex voor deze sector hoger. Het langlopende gemiddelde bedraagt 17 punten. Het vertrouwen van ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij-, vollegrondsgroente- en fruitsector is dus nog lang niet op het gangbare niveau voor deze sector.

De stemmingsindex, die samen met de index voor de middellange termijn de Agro Vertrouwensindex vormt, zorgde voor de recente daling van de Agro Vertrouwensindex. De stemmingsindex nam af met 7 punten en is met ruim 22 punten momenteel de sector met de laagste stemmingsindex. Hierbij moet worden gezegd dat indexen in het tweede kwartaal van 2023 van andere subsectoren niet heel veel hoger liggen, de varkenshouderij uitgezonderd.

De verwachting voor de middellange termijn veranderde niet heel veel ten opzichte van het vorige kwartaal. Met een positieve correctie van 1,2 punten kwam de index op -5 punten uit. Met deze waarde is deze sector, op de pluimveehouderij na, het minst negatief over de middellangetermijnverwachting van zijn bedrijven. Deze huidige indexwaarde blijft ook ver onder het langlopende gemiddelde van 13 punten.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden beoordelen ondernemers hun bedrijfssituatie nog altijd negatief maar door een verbetering van 9 punten komt de index in het tweede kwartaal op -13 punten. Uit de onderliggende indicatoren blijkt dat de recente verandering ligt bij een hogere opbrengstprijs (+14 punten), betere productie (+2,5 punt) en iets lagere kosten (2 punten). Verder nam de omzet (17 punten) en winst (11 punten) toe.

De conjunctuurindex (vooruitkijkend) verslechterde iets in het tweede kwartaal van 2023. Veel was het echter niet. De index nam nog geen punt af tot -14 punten. Er zijn dus nog altijd veel meer ondernemers negatiever over de komende 12 maanden dan positief. Met name de productie wordt lager ingeschat. Ook verwachten ondernemers een iets betere opbrengstprijs en lagere kosten dan in de vorige enquête, hoewel deze laatste index nog altijd de bedrijfsvoering sterk negatief beïnvloedt. Ook de winstverwachting, die dit keer gelijk bleef, is historisch gezien nog altijd erg negatief.
 


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven