Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Totaal land- en tuinbouw

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

Op maandag 18 december 2023 vanaf 15.00 uur zijn de resultaten van 2021-2023 (raming) beschikbaar.

 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
834.400
858.700
727.800
631.800
  Expand
Akkerbouw
euro
78.200
84.200
57.800
49.400
  Expand
Bloembollen en knollen
euro
31.600
31.500
27.500
23.000
  Expand
Groenten
euro
69.900
70.600
73.900
71.000
  Expand
Bloemen
euro
51.100
51.800
57.100
48.300
  Expand
Overig tuinbouw
euro
116.700
116.700
114.100
94.000
  Expand
Rundveehouderij
euro
201.600
235.900
161.700
150.000
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
147.900
143.900
104.900
98.200
  Expand
Overige opbrengsten
euro
137.500
124.200
130.800
97.900
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
665.800
687.300
600.400
555.100
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
298.500
313.100
260.900
239.600
  Expand
Energie
euro
46.900
61.600
42.400
29.000
  Expand
Immateriele activa
euro
1.900
1.900
1.600
1.600
  Expand
Materiele activa
euro
156.800
154.300
143.100
139.600
   
Betaalde arbeid
euro
72.400
70.400
70.300
66.900
   
Werk door derden
euro
30.300
29.500
28.200
26.200
  Expand
Financieringslasten
euro
20.900
19.400
19.800
20.200
   
Algemene kosten
euro
38.200
37.300
34.200
32.000
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
168.600
171.400
127.400
76.800
  
Buitengewone baten en lasten
euro
2.900
2.900
-700
1.200
  
Inkomen uit bedrijf
euro
171.500
174.300
126.700
78.000
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
112.300
113.600
83.500
52.100
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
113.600
83.500
52.100