Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Technisch resultaat, prijzen en saldo (bedragen excl. BTW) van de melkveehouderij - Melkveebedrijven
Voor deze tabel zijn alleen bedrijven gebruikt waar de opbrengsten en kosten zijn toegewezen aan de melkveehouderij.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Verantwoording
 
 
 
 
 
  
Steekproefbedrijven
aantal
 
280
300
319
Collapse
Oppervlakte en dieren per bedrijf
 
 
 
 
 
 Collapse
Oppervlakte cultuurgrond
ha
 
62,4
60,7
59,6
  Expand
Totale voederoppervlakte
ha
 
60,7
59,6
58,6
  
Melkkoeien
aantal
 
112,1
109
107,1
  
Fokkalveren
aantal
 
33,7
33,1
31,6
  
Vrouwelijk fokvee ouder dan 1 jaar
aantal
 
30,7
30,2
27,5
  
Totaal grootvee-eenheden
aantal
 
139,4
135,2
131,6
Collapse
Verkochte dieren
 
 
 
 
 
  
Aantal kalveren
aantal
 
71
69
66
  
Prijs per verkocht kalf
euro/stuk
 
168
149
120
  
Aantal melkkoeien
aantal
 
25
25
23
  
Prijs per verkochte koe
euro/stuk
 
1.085
780
609
 
Melkquotum
 
 
 
 
 
Collapse
Melkproductie
 
 
 
 
 
 Collapse
Totale melkproductie
kg
1.044.400
1.003.300
968.000
962.700
   
geleverd aan fabriek
kg
 
985.900
942.700
938.600
  
Vetgehalte melk
%
 
4,42
4,46
4,43
  
Eiwitgehalte melk
%
 
3,54
3,58
3,58
  
Fabrieksprijs melk
euro/100 kg
46,5
56,99
39,63
36,19
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Melkproductie per ha voederoppervlak
kg
16.780
16.540
16.250
16.440
  
Melkproductie per koe
kg
9.170
8.950
8.880
8.990
  
Krachtvoergift per koe
kg
2.460
2.500
2.460
2.530
  
Krachtvoerprijs
euro/100 kg
42,9
42,77
32,57
28,7
  
Kalveren per 100 melkkoeien
aantal
 
30
30,4
29,5
  
Grootvee-eenheden per 100 melkkoeien
aantal
 
124,3
123,9
122,9
  
Vervangingspercentage melkkoeien
%
 
22,2
22,3
21,1
  
Krachtvoergift per 100 kg melk
kg
 
28
27,8
28,1
  
Melkkoeien per mensjaar
aantal
 
42,9
41,1
40,7
  
Gve per ha voederoppervlakte
aantal
 
2,3
2,27
2,25
  
Melkkoeien per ha voederoppervlakte
aantal
1,83
1,85
1,83
1,83
  
Melkkoeien per ha grasland
aantal
 
2,18
2,16
2,19
Collapse
Saldoberekening melkveehouderij, per melkkoe per jaar
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
 
5.521
3.950
3.629
   
Melk en zuivelproducten
euro
 
5.094
3.579
3.310
   
Omzet en aanwas
euro
 
327
253
188
   
Overige opbrengsten (excl. subsidies)
euro
 
99
118
132
 Collapse
Totaal toegerekende kosten
euro
 
2.077
1.685
1.555
  Expand
Voer
euro
 
1.473
1.153
1.042
   
Diergezondheid
euro
 
119
117
112
   
Meststoffen
euro
 
153
74
67
   
Overig
euro
 
333
342
334
  
Opbrengsten minus voerkosten
euro
 
4.048
2.797
2.587
  
Saldo, opbrengsten minus toegerekende kosten
euro
 
3.443
2.264
2.075
Collapse
Spreiding en betrouwbaarheid van saldo per melkkoe
 
 
 
 
 
  
Standaardfout
euro
 
46
62
30
  
P20 (de 20%-waarneming)
euro
 
2.676
1.815
1.652
  
P50 (mediaan)
euro
 
3.377
2.241
2.009
  
P80 (de 80%-waarneming)
euro
 
3.933
2.598
2.376