Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Technisch resultaat, prijzen en saldo (bedragen excl. BTW) van de melkveehouderij - Melkveebedrijven
Voor deze tabel zijn alleen bedrijven gebruikt waar de opbrengsten en kosten zijn toegewezen aan de melkveehouderij.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Verantwoording
 
 
 
 
 
  
Steekproefbedrijven
aantal
 
276
319
315
Collapse
Oppervlakte en dieren per bedrijf
 
 
 
 
 
 Collapse
Oppervlakte cultuurgrond
ha
 
61,7
59,6
57
  Expand
Totale voederoppervlakte
ha
 
60,8
58,6
55,9
  
Melkkoeien
aantal
 
109,7
107,1
102
  
Fokkalveren
aantal
 
33,3
31,6
28,5
  
Vrouwelijk fokvee ouder dan 1 jaar
aantal
 
30,4
27,5
26,9
  
Totaal grootvee-eenheden
aantal
 
135,9
131,6
125,4
Collapse
Verkochte dieren
 
 
 
 
 
  
Aantal kalveren
aantal
 
69
66
65
  
Prijs per verkocht kalf
euro/stuk
 
145
120
134
  
Aantal melkkoeien
aantal
 
24
23
20
  
Prijs per verkochte koe
euro/stuk
 
776
609
641
 
Melkquotum
 
 
 
 
 
Collapse
Melkproductie
 
 
 
 
 
 Collapse
Totale melkproductie
kg
1.008.100
971.000
962.700
908.500
   
geleverd aan fabriek
kg
 
941.400
938.600
890.400
  
Vetgehalte melk
%
 
4,46
4,43
4,42
  
Eiwitgehalte melk
%
 
3,58
3,58
3,57
  
Fabrieksprijs melk
euro/100 kg
58,5
39,68
36,19
38,45
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Melkproductie per ha voederoppervlak
kg
16.130
15.980
16.440
16.260
  
Melkproductie per koe
kg
8.940
8.850
8.990
8.910
  
Krachtvoergift per koe
kg
2.590
2.470
2.530
2.510
  
Krachtvoerprijs
euro/100 kg
41,6
32,63
28,7
28,31
  
Kalveren per 100 melkkoeien
aantal
 
30,3
29,5
28
  
Grootvee-eenheden per 100 melkkoeien
aantal
 
123,9
122,9
123
  
Vervangingspercentage melkkoeien
%
 
22
21,1
19,3
  
Krachtvoergift per 100 kg melk
kg
 
27,9
28,1
28,1
  
Melkkoeien per mensjaar
aantal
 
41,1
40,7
40,3
  
Gve per ha voederoppervlakte
aantal
 
2,24
2,25
2,25
  
Melkkoeien per ha voederoppervlakte
aantal
1,8
1,81
1,83
1,83
  
Melkkoeien per ha grasland
aantal
 
2,11
2,19
2,16
Collapse
Saldoberekening melkveehouderij, per melkkoe per jaar
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
 
3.956
3.629
3.822
   
Melk en zuivelproducten
euro
 
3.586
3.310
3.471
   
Omzet en aanwas
euro
 
254
188
236
   
Overige opbrengsten (excl. subsidies)
euro
 
116
132
115
 Collapse
Totaal toegerekende kosten
euro
 
1.688
1.555
1.509
  Expand
Voer
euro
 
1.145
1.042
1.009
   
Diergezondheid
euro
 
117
112
107
   
Meststoffen
euro
 
74
67
70
   
Overig
euro
 
352
334
322
  
Opbrengsten minus voerkosten
euro
 
2.811
2.587
2.813
  
Saldo, opbrengsten minus toegerekende kosten
euro
 
2.268
2.075
2.313
Collapse
Spreiding en betrouwbaarheid van saldo per melkkoe
 
 
 
 
 
  
Standaardfout
euro
 
48
30
29
  
P20 (de 20%-waarneming)
euro
 
1.821
1.652
1.889
  
P50 (mediaan)
euro
 
2.232
2.009
2.261
  
P80 (de 80%-waarneming)
euro
 
2.591
2.376
2.619