Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Technisch resultaat, prijzen en saldo (bedragen excl. BTW) van de zeugenhouderij - Zeugenbedrijven
Voor deze tabel zijn alleen bedrijven gebruikt waar de opbrengsten en kosten zijn toegewezen aan de zeugenhouderij.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Verantwoording
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven met saldo zeugen
aantal
 
27
42
45
Collapse
Veebezetting per bedrijf
 
 
 
 
 
  
Fokzeugen
aantal
 
792
851
778
  
Opfokzeugen
aantal
 
145
139
108
  
Vleesvarkens
aantal
 
307
424
204
  
Aantal varkensrechten
aantal
 
2.636
2.802
2.375
Collapse
Kengetallen zeugenhouderij
 
 
 
 
 
  
Levendgeboren biggen per zeug per jaar
aantal
 
37,1
36,2
34,9
  
Grootgebrachte biggen per zeug per jaar
aantal
 
31,7
30,7
29,8
  
Afgeleverd gewicht per verkochte big
kg
 
22,6
23,4
21,7
  
Opbrengstprijs verkochte biggen
euro/stuk
 
39,9
51
55,99
  
Voerverbruik zeugenvoer per zeug per jaar
kg
 
1.437
1.374
1.325
  
Voerverbruik biggen per afgeleverde big
kg
 
26,3
22,2
21,9
  
Prijs biggenvoer
euro/100 kg
 
38,75
38,82
38,16
  
Prijs zeugenvoer
euro/100 kg
 
29,73
27,36
27,06
Collapse
Saldoberekening zeugenhouderij, per zeug per jaar
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
 
1.254
1.415
1.785
  Expand
Omzet en aanwas
euro
 
1.251
1.414
1.782
   
Overige opbrengsten
euro
 
3
2
2
 Collapse
Totaal toegerekende kosten
euro
 
992
896
848
   
Voerkosten
euro
 
761
673
633
   
Diergezondheid
euro
 
119
114
108
   
Energie
euro
 
49
38
36
   
Overig
euro
 
62
72
70
  
Saldo (1) zeugenhouderij
euro
 
262
519
936
  
Kosten loonwerk
euro
 
0
0
1
  
Kosten mestafzet
euro
 
73
80
82
  
Saldo (2) zeugenhouderij
euro
 
189
439
854
Collapse
Spreiding en betrouwbaarheid van saldo (1) per zeug
 
 
 
 
 
  
Standaardfout
euro
 
43
30
31
  
P20 (de 20%-waarneming)
euro
 
125
332
755
  
P50 (mediaan)
euro
 
253
508
940
  
P80 (de 80%-waarneming)
euro
 
436
630
1.081