Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Akkerbouwbedrijven
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
8.040
7.730
7.690
7.670
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
226
233
238
224
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
55,9
56,4
56,9
56,1
  
Melkkoeien
aantal
0,1
0,1
0,1
0,1
  
Vleesvarkens
aantal
1
1
1
1
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
159
189
199
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
100
100
100
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
235
241
257
241
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
78
83
91
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
59,2
60,4
63,4
61,5
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,14
1,15
1,12
1,1
  
Aantal ondernemers
aantal
 
1,8
1,77
1,7
 
Aantal dieren
 
 
 
 
 
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
476.500
365.200
311.400
315.300
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
327.600
276.400
282.400
272.300
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
148.900
88.700
29.000
43.000
  
Buitengewone baten en lasten
euro
2.400
2.600
4.700
2.800
  
Inkomen uit bedrijf
euro
151.300
91.300
33.700
45.900
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
132.900
79.700
30.100
41.900
  
Totaal inkomen
euro
179.600
119.600
54.500
74.200
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
476.500
365.200
311.400
315.300
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
412.200
352.500
354.700
340.400
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
313.400
261.400
266.100
255.600
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
98.700
91.100
88.600
84.800
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
64.300
12.700
-43.300
-25.000
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
116
104
88
93