Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Gewasbescherming: kosten, verbruik en milieubelasting - Akkerbouwbedrijven
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Kengetallen
 
 
 
 
 
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
 
62,1
63,5
61,5
  
Gewasbeschermingsmiddelenkosten
euro
 
29.970
29.260
27.730
  
Idem per ha
euro/ha
 
483
460
451
Collapse
Gebruik van chemische middelen (kg werkzame stof)
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal werkzame stof per ha
kg
 
8,2
8,83
8,67
   
Insecticiden
kg
 
0,19
0,14
0,07
   
Fungiciden
kg
 
2,55
2,61
2,87
   
Herbiciden
kg
 
2,67
2,64
2,99
   
Nematiciden
kg
 
0,15
0,16
0,17
   
Overig
kg
 
2,65
3,28
2,57
Collapse
Milieubelastingspunten open teelten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal milieubelastingspunten per ha
aantal
 
1.750
1.670
1.750
   
Bodem
aantal
 
340
370
400
   
Grondwater
aantal
 
520
520
490
   
Oppervlaktewater
aantal
 
900
780
860