Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Technisch resultaat, prijzen en saldo (bedragen excl. BTW) van de vleesvarkenshouderij - Vleesvarkensbedrijven
Voor deze tabel zijn alleen bedrijven gebruikt waar de opbrengsten en kosten zijn toegewezen aan de vleesvarkenshouderij.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Verantwoording
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven met saldo vleesvarkens
aantal
 
32
36
39
Collapse
Veebezetting per bedrijf
 
 
 
 
 
  
Fokzeugen
aantal
 
30
21
25
  
Opfokzeugen
aantal
 
1
0
1
  
Vleesvarkens
aantal
 
3.015
3.032
2.830
  
Aantal varkensrechten
aantal
 
3.344
3.326
2.903
Collapse
Kengetallen vleesvarkenshouderij
 
 
 
 
 
  
Gewicht per big bij opleggen
kg
 
25
25,4
25
  
Aantal afgeleverde varkens
aantal
 
9.350
9.339
8.579
  
Aantal mestronden per jaar
aantal
 
3,1
3,08
3,03
  
Geslacht gewicht per afgeleverd varken
kg
 
99,6
99
97,1
  
Groei per vleesvarken per dag
gram
 
843
820
796
  
Voederconversie
kg
 
2,66
2,69
2,74
  
Opbrengstprijs vleesvarkens
euro/kg gesl. gew.
 
1,42
1,58
1,7
  
Prijs vleesvarkensvoer
euro/100 kg
 
26,82
23,58
23,4
Collapse
Saldoberekening vleesvarkenshouderij, per vleesvarken per jaar
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
 
301
247
361
  Expand
Omzet en aanwas
euro
 
301
247
361
 Collapse
Totaal toegerekende kosten
euro
 
231
201
196
   
Voerkosten
euro
 
219
190
186
   
Diergezondheid
euro
 
3
3
2
   
Energie
euro
 
5
4
4
   
Overig
euro
 
4
4
4
  
Saldo (1) vleesvarkens
euro
 
70
46
165
  
Kosten mestafzet
euro
 
18
19
20
  
Saldo (2) vleesvarkens
euro
 
52
27
145
Collapse
Spreiding en betrouwbaarheid van saldo (1) per vleesvarken
 
 
 
 
 
  
Standaardfout
euro
 
7
17
4
  
P20 (de 20%-waarneming)
euro
 
36
12
131
  
P50 (mediaan)
euro
 
59
40
151
  
P80 (de 80%-waarneming)
euro
 
87
65
178