Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Technisch resultaat, prijzen en saldo (bedragen excl. BTW) van de vleesvarkenshouderij - Vleesvarkensbedrijven
Voor deze tabel zijn alleen bedrijven gebruikt waar de opbrengsten en kosten zijn toegewezen aan de vleesvarkenshouderij.
 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Verantwoording
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven met saldo vleesvarkens
aantal
 
35
38
36
Collapse
Veebezetting per bedrijf
 
 
 
 
 
  
Fokzeugen
aantal
 
25
26
21
  
Opfokzeugen
aantal
 
1
1
0
  
Vleesvarkens
aantal
 
3.101
2.972
3.032
  
Aantal varkensrechten
aantal
 
3.490
3.221
3.326
Collapse
Kengetallen vleesvarkenshouderij
 
 
 
 
 
  
Gewicht per big bij opleggen
kg
 
24,6
25,3
25,4
  
Aantal afgeleverde varkens
aantal
 
9.887
9.187
9.339
  
Aantal mestronden per jaar
aantal
 
3,19
3,09
3,08
  
Geslacht gewicht per afgeleverd varken
kg
 
99,4
99,7
99
  
Groei per vleesvarken per dag
gram
 
856
836
820
  
Voederconversie
kg
 
2,71
2,7
2,69
  
Opbrengstprijs vleesvarkens
euro/kg gesl. gew.
 
1,76
1,43
1,58
  
Prijs vleesvarkensvoer
euro/100 kg
 
35,23
26,48
23,58
Collapse
Saldoberekening vleesvarkenshouderij, per vleesvarken per jaar
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
 
418
301
247
  Expand
Omzet en aanwas
euro
 
418
301
247
 Collapse
Totaal toegerekende kosten
euro
 
314
230
201
   
Voerkosten
euro
 
299
218
190
   
Diergezondheid
euro
 
4
3
3
   
Energie
euro
 
7
5
4
   
Overig
euro
 
4
4
4
  
Saldo (1) vleesvarkens
euro
 
104
71
46
  
Kosten loonwerk
euro
 
0
1
0
  
Kosten mestafzet
euro
 
18
18
19
  
Saldo (2) vleesvarkens
euro
 
86
53
27
Collapse
Spreiding en betrouwbaarheid van saldo (1) per vleesvarken
 
 
 
 
 
  
Standaardfout
euro
 
6
6
17
  
P20 (de 20%-waarneming)
euro
 
75
32
12
  
P50 (mediaan)
euro
 
94
59
40
  
P80 (de 80%-waarneming)
euro
 
118
87
65