Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Technisch resultaat, prijzen en saldo (bedragen excl. BTW) van de vleeskuikenshouderij - Vleeskuikenbedrijven
Voor deze tabel zijn alleen bedrijven gebruikt waar de opbrengsten en kosten zijn toegewezen aan de vleeskuikenshouderij.
 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Verantwoording
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven met saldo vleeskuikens
aantal
 
18
25
25
Collapse
Dieren per bedrijf
 
 
 
 
 
  
Gemiddeld aantal vleeskuikens
aantal
 
68.832
81.310
84.980
  
Aantal vleeskuikens op beginbalans
aantal
 
69.050
78.130
98.128
  
Aantal aangekochte kuikens
aantal
 
561.993
686.334
723.005
  
Aantal verkochte kuikens
aantal
 
525.610
672.039
719.856
  
Aantal vleeskuikens op eindbalans
aantal
 
87.867
71.254
77.600
Collapse
Kengetallen vleeskuikenhouderij, per jaar
 
 
 
 
 
  
Aantal opgehokte kuikens per m2
aantal
 
85,7
115
119,4
  
Afgeleverd gewicht per m2
kg
199
199
279
289
  
Uitvalpercentage kuikens
%
3,2
3,2
3,1
3,2
  
Gewicht per verkocht vleeskuiken
gram
2.480
2.481
2.475
2.432
  
Prijs per kg afgeleverd gewicht
euro
1,36
1,02
0,91
0,91
  
Prijs vleeskuikenvoer
euro/100 kg
50,7
37,29
31,92
31,97
Collapse
Saldoberekening vleeskuikenhouderij, per 1.000 vleeskuikens per jaar
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
3.090
2.304
1.908
1.870
  Expand
Omzet en aanwas
euro
 
2.298
1.905
1.865
   
Overig
euro
 
7
3
4
 Collapse
Totaal toegerekende kosten
euro
2.609
1.902
1.487
1.435
   
Voerkosten
euro
2.264
1.660
1.319
1.287
   
Diergezondheid
euro
 
48
42
40
   
Energie
euro
 
98
58
51
   
Overig
euro
 
96
69
56
  
Saldo (1) vleeskuikens
euro
481
403
420
435
  
Kosten loonwerk
euro
 
44
34
35
  
Kosten mestafzet
euro
 
8
10
14
  
Saldo (2) vleeskuikens
euro
 
351
376
386
Collapse
Spreiding en betrouwbaarheid van saldo vleeskuikens
 
 
 
 
 
  
Standaardfout
euro
 
62
36
34
  
P20 (de 20%-waarneming)
euro
 
219
323
293
  
P50 (mediaan)
euro
 
479
420
412
  
P80 (de 80%-waarneming)
euro
 
634
602
603