Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Vleeskuikenbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
1.989.400
1.680.700
1.507.300
1.432.200
  Expand
Akkerbouw
euro
77.200
46.800
36.000
34.500
  Expand
Groenten
euro
4.000
3.100
5.100
10.200
  Expand
Overig tuinbouw
euro
800
800
900
700
  Expand
Rundveehouderij
euro
100
0
15.700
18.600
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
1.630.700
1.234.100
1.280.300
1.308.900
  Expand
Overige opbrengsten
euro
276.700
395.900
169.300
59.300
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
1.859.900
1.485.500
1.400.900
1.314.300
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
1.279.300
968.400
970.000
988.900
  Expand
Energie
euro
98.700
58.600
45.600
41.700
   
Immateriele activa
euro
2.200
2.200
3.200
3.200
  Expand
Materiele activa
euro
232.900
216.600
180.800
164.900
   
Betaalde arbeid
euro
142.400
137.500
106.900
38.300
   
Werk door derden
euro
5.700
5.400
7.900
7.000
  Expand
Financieringslasten
euro
24.700
25.500
25.700
26.000
   
Algemene kosten
euro
74.000
71.300
60.900
44.300
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
129.400
195.200
106.400
117.800
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-700
-600
-500
-6.400
  
Inkomen uit bedrijf
euro
128.800
194.600
105.900
111.400
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
99.300
149.700
87.000
92.400
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
149.700
87.000
92.400
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
33.100
27.500
23.400