Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Vleeskuikenbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
1.906.100
2.133.500
1.708.800
1.508.600
  Expand
Akkerbouw
euro
39.800
74.600
37.700
36.000
  Expand
Groenten
euro
300
400
2.400
5.100
  Expand
Overig tuinbouw
euro
800
700
500
900
  Expand
Rundveehouderij
euro
500
500
5.000
15.700
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
1.596.900
1.758.500
1.318.200
1.280.300
  Expand
Overige opbrengsten
euro
267.900
298.900
344.900
170.500
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
1.470.000
1.797.300
1.502.900
1.400.900
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
992.400
1.269.100
1.018.400
970.200
  Expand
Energie
euro
27.400
64.100
57.300
45.200
   
Immateriele activa
euro
900
1.200
1.700
3.200
  Expand
Materiele activa
euro
196.500
216.300
214.200
180.800
   
Betaalde arbeid
euro
145.300
137.900
116.900
107.000
   
Werk door derden
euro
3.700
5.300
4.600
7.900
  Expand
Financieringslasten
euro
22.400
21.800
24.900
25.700
   
Algemene kosten
euro
81.300
81.600
65.000
60.900
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
436.100
336.200
205.900
107.700
  
Buitengewone baten en lasten
euro
200
500
-500
-500
  
Inkomen uit bedrijf
euro
436.300
336.700
205.400
107.200
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
347.900
257.200
166.800
88.100
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
257.200
166.800
88.100
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
53.800
35.500
28.000