Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Akkerbouwbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
418.700
451.900
375.700
311.200
  Expand
Akkerbouw
euro
296.400
330.200
236.300
208.100
  Expand
Bloembollen en knollen
euro
0
0
0
100
  Expand
Groenten
euro
15.500
14.800
13.100
11.600
  Expand
Overig tuinbouw
euro
100
100
100
200
  Expand
Rundveehouderij
euro
600
900
0
300
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
0
0
300
500
  Expand
Overige opbrengsten
euro
106.200
105.900
125.800
90.400
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
302.600
300.100
286.300
281.900
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
88.800
87.900
79.200
78.500
  Expand
Energie
euro
3.900
6.500
6.600
5.800
   
Immateriele activa
euro
900
1.000
1.100
700
  Expand
Materiele activa
euro
134.400
133.400
129.200
129.300
   
Betaalde arbeid
euro
11.500
11.700
12.900
11.600
   
Werk door derden
euro
21.600
20.200
18.700
17.900
  Expand
Financieringslasten
euro
16.600
15.200
16.500
16.900
   
Algemene kosten
euro
24.800
24.100
22.000
21.200
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
116.100
151.800
89.400
29.300
  
Buitengewone baten en lasten
euro
5.200
5.500
2.100
4.800
  
Inkomen uit bedrijf
euro
121.400
157.300
91.500
34.100
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
110.000
142.500
80.500
30.500
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
142.500
80.500
30.500
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
7.300
6.800
5.200