Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Akkerbouwbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
476.500
365.200
311.400
315.300
  Expand
Akkerbouw
euro
334.000
229.900
208.100
219.900
  Expand
Bloembollen en knollen
euro
0
0
100
200
  Expand
Groenten
euro
14.400
10.500
12.900
13.500
  Expand
Overig tuinbouw
euro
200
200
200
100
  Expand
Rundveehouderij
euro
100
0
300
0
  Expand
Intensieve veehouderij
euro
400
400
600
300
  Expand
Overige opbrengsten
euro
127.400
124.200
89.200
81.300
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
327.600
276.400
282.400
272.300
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
97.000
76.500
78.400
75.400
  Expand
Energie
euro
13.100
6.200
5.900
5.300
   
Immateriele activa
euro
700
800
700
1.000
  Expand
Materiele activa
euro
148.700
126.100
129.200
123.400
   
Betaalde arbeid
euro
11.700
11.700
12.100
10.900
   
Werk door derden
euro
19.300
17.300
17.800
17.900
  Expand
Financieringslasten
euro
15.000
15.900
17.000
17.500
   
Algemene kosten
euro
22.000
21.900
21.300
20.900
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
148.900
88.700
29.000
43.000
  
Buitengewone baten en lasten
euro
2.400
2.600
4.700
2.800
  
Inkomen uit bedrijf
euro
151.300
91.300
33.700
45.900
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
132.900
79.700
30.100
41.900
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
79.700
30.100
41.900
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
7.300
5.200
4.900