Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Glastuinbouwbedrijven, totaal

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW. 

 
 VariabelenEenheid2023202220212020
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
2.901.200
2.872.800
2.653.200
2.242.800
  Expand
Akkerbouw
euro
200
200
100
200
  Expand
Bloembollen en knollen
euro
10.600
10.900
5.600
18.800
  Expand
Groenten
euro
713.000
753.100
761.000
686.300
  Expand
Bloemen
euro
662.300
673.100
697.600
600.100
  Expand
Overig tuinbouw
euro
778.200
760.000
794.900
711.800
  Expand
Overige opbrengsten
euro
736.900
675.500
394.000
225.600
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
2.379.600
2.443.900
2.189.900
1.929.000
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
697.300
696.100
673.000
636.400
  Expand
Energie
euro
619.000
707.300
499.400
300.500
  Expand
Materiele activa
euro
338.900
332.900
321.300
312.400
   
Betaalde arbeid
euro
510.000
494.000
494.000
470.400
   
Werk door derden
euro
69.000
68.800
63.200
73.200
  Expand
Financieringslasten
euro
25.800
27.500
30.900
32.900
   
Algemene kosten
euro
119.600
117.200
108.100
103.100
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
521.600
428.900
463.300
313.800
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-3.200
-3.400
-5.700
-5.800
  
Inkomen uit bedrijf
euro
518.400
425.500
457.500
308.000
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
309.100
254.400
278.200
189.900
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
254.400
278.200
189.900
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
44.200
36.300
37.100