Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Glastuinbouwbedrijven, totaal

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
2.936.300
2.599.700
2.249.100
2.273.700
  Expand
Akkerbouw
euro
200
200
200
100
  Expand
Bloembollen en knollen
euro
6.500
5.900
18.900
25.300
  Expand
Groenten
euro
731.900
703.300
686.600
662.700
  Expand
Bloemen
euro
654.700
706.600
604.100
648.700
  Expand
Overig tuinbouw
euro
774.600
795.100
711.800
718.000
  Expand
Overige opbrengsten
euro
768.500
388.600
227.500
218.900
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
2.638.600
2.133.400
1.936.300
1.966.500
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
750.100
653.800
635.500
652.700
  Expand
Energie
euro
806.900
498.300
302.500
331.600
  Expand
Materiele activa
euro
368.600
309.600
312.600
307.400
   
Betaalde arbeid
euro
501.800
476.300
477.200
478.200
   
Werk door derden
euro
69.000
61.400
73.400
61.200
  Expand
Financieringslasten
euro
29.000
28.300
32.000
35.500
   
Algemene kosten
euro
113.200
105.700
103.000
99.900
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
297.700
466.300
312.800
307.200
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-5.600
-5.100
-5.800
600
  
Inkomen uit bedrijf
euro
292.100
461.100
307.000
307.800
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
175.400
278.900
189.200
192.900
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
278.900
189.200
192.900
  
Standaardfout van het inkomen uit bedrijf
euro
 
35.900
37.100
28.300