Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

 
 
 
 
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Toon gegevens
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Verlies- en winstrekening - Opengrondsgroentenbedrijven

Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief BTW.

 
 VariabelenEenheid2022202120202019
Collapse
Opbrengsten
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal opbrengsten
euro
495.300
508.600
520.400
607.500
  Expand
Akkerbouw
euro
45.100
33.500
23.400
23.600
  Expand
Groenten
euro
391.800
387.800
444.400
524.000
  Expand
Rundveehouderij
euro
0
0
100
2.500
  Expand
Overige opbrengsten
euro
58.400
87.200
52.600
57.300
Collapse
Betaalde kosten en afschrijving
 
 
 
 
 
 Collapse
Totaal betaalde kosten en afschrijving
euro
426.400
399.100
414.000
494.200
  Expand
Dierlijke en plantaardige activa
euro
137.200
127.000
136.800
170.900
  Expand
Energie
euro
28.600
14.500
11.700
13.600
   
Immateriele activa
euro
800
900
1.000
800
  Expand
Materiele activa
euro
118.100
110.400
114.000
127.700
   
Betaalde arbeid
euro
94.200
99.400
104.900
130.800
   
Werk door derden
euro
14.000
12.700
12.400
11.800
  Expand
Financieringslasten
euro
10.200
10.600
9.500
12.300
   
Algemene kosten
euro
23.200
23.600
23.800
26.400
Collapse
Resultaat
 
 
 
 
 
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
68.900
109.500
106.400
113.200
  
Buitengewone baten en lasten
euro
2.400
2.400
1.100
-3.100
  
Inkomen uit bedrijf
euro
71.300
111.800
107.500
110.200
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje
euro/onbetaalde aje
51.400
79.800
69.500
67.800
  
Inkomen uit bedrijf per oaje, bij werkelijk BTW
euro
 
79.800
69.500
67.800